PDF Menneskekropp - kortmateriell og arbeidsark - kroppens indre organer

 • kr 389

Materiellpakke som tar for seg 8 organer i menneskekroppen. Velg mellom liten materiellpakke på engelsk, stor materiellpakke på norsk eller fordelspakken.På lager
Del


Materiellpakke indre organer


Egner seg for elever i alderen 4–7 år.

Kortmateriellet kan brukes både med og uten konkreter .


Velg språk og størrelse på materiell-pakka


Liten materiellpakke engelsk:

 • 8x navnekort
 • 8x bildekort med navn (kontrollkort)
 • 8x bildekort uten navn

+  8 skriveark (fargeleggingsfigur + bokstavhus og linjer)

+ 8 sporingskort


Stor materiellpakke norsk:

 • 8x navnekort
 • 8x bildekort med navn (kontrollkort)
 • 8x bildekort uten navn
 • 8x definisjonskort (faktatekst nivå 1)
 • 8x definisjonskort (faktatekst nivå 2)
 • 8x definisjonskort med utelatt begrep (nivå 1)
 • 8x definisjonskort med utelatt begrep (nivå 2)

+ 8 skriveark med fargeleggingsfigur (bokstavhus og linjert)

+ 8 sporingskort

+ 1 stor oversiktsplansje & navnelapper


Fordelspakken:

Fordelspakken kombinerer begge materiellpakkene som er nevnt ovenfor til nedsatt pris!


Størrelse


A4 eller A3

Velg først ønskelig papirstørrelse/format. 

Hvis du har mulighet for utskrift i A3, anbefaler jeg å velge denne størrelsen. Plakater og plansjer er finest i stor størrelse. PDF-filen i A3 format bruker også litt færre ark, og er derfor også et mer bærekraftig valg.

Hvis du kun har A4-skriver velger du denne størrelsen. PDF-filen som du får da, er tilpasset til utskrift på A4-ark.


Størrelse på kortmateriellet

Når du får PDF-filen skriver du ut i henholdsvis A3 eller A4. Så klipper du ut kortene (og du kan laminere kortene, om ønskelig).

Kortene har denne størrelsen

 • Kontrollkort er 10,3 cm høye og 10 cm brede.
 • Bildekort er 7,8 cm høye og 10 cm brede.
 • Navnekort er 2,5 cm høye og 10 cm brede.
 • Sporingskort er 6,5 cm høye og 26 cm brede.
 • Skriveark og plakater/plansjer kan skrives ut i enten A4- eller A3-størrelse.


Forankring i læreplan

Materiellet er utviklet med utgangspunkt i læreplanen.


Montessori læreplan - biologi


Nøkkelmateriell i kunnskaps- og utforskningsområdet «Menneskekroppen»

 • Modeller av kroppens organer og systemer
 • Definisjonsmateriell om ulike systemer


Nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområdet «Menneskekroppen»

 • Mennesket er et pattedyr, og har de samme kroppssystemer som andre pattedyr.
 • Mennesker har også aspekter av kroppsbygningen som er særskilt for vår art.
 • Menneskekroppen har kroppsdeler som hjelper den til å søke og ta inn mat, og sanser for å lære om omgivelsene.
 • Mennesker trenger mat, vann, luft, en måte å kvitte seg med avfall på, og en viss temperatur i omgivelsene.
 • Kroppssystemer med sine ulike funksjoner tjener kroppens helhetlige funksjon.
 • Menneskekroppen har systemer for å hente energi fra mat, for beskyttelse, reproduksjon, bevegelse, og koordinering av ulike systemer.
 • Alle systemene i kroppen påvirker hverandre. Hjernen får signaler fra alle kroppsdeler og sender signaler til alle kroppsdeler.Regulær læreplan - naturfag


Kropp og helse er et av kjerneelementene i naturfag fra 1. til 11. trinn:

«Elevene skal forstå hvordan kroppens store og små systemer virker sammen. De skal også forstå hvordan kroppen utvikler seg, og hvordan fysisk og psykisk helse kan ivaretas. Kunnskap om kroppens systemer og hvordan de påvirker hverandre, skal hjelpe elevene til å ta vare på egen kropp og helse i et livslangt perspektiv.»

Kompetansemål etter 4. trinn

 • Beskrive funksjoner i kroppens ytre forsvar og samtale om hvordan dette verner mot sykdom.
 • Samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse.

Kompetansemål etter 7. trinn

 • Gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen.