Årssyklus

Ordkort til tavla for småtrinnet

Disse ordkortene er ganske store, og er laget med tanke på at de skal brukes på tavla. Det er laget ordkort (bildekort og navnelapper) til de ulike bokstavene i sesongen. Begrepene som er valgt har å gjøre med sesongen det er snakk om. 


VinterSmå ordkort: tema høst

Et sett med 28 ulike ordkort med ord som passer til temaet ''høst''. Kortene er delt inn i to nivåer som er synliggjort med fargekanten (lysebrun og mørkebrun). Det følger også med en ekstra utforming der vokalene er skrevet med rød farge og konsonanter med blå farge.


Tekstnivå 1:

En samling av lydrette ord med én til to stavelser. Noen enkle ord kan ha dobbel konsonant. 

Tekstnivå 2:

En samling av ulike ord som har

  • to eller flere stavelser og/eller er sammensatte ord
  • diftonger (= to vokaler uttalt etter hverandre i samme stavelse) som ei, ai, au og øy
  • bokstavsammensetninger (sammensatte grafem) som skj, kj, sj, hv, hj, gj, ng, gn og nk

15 ordkort tekstnivå 1 (lysebrun kant)

tekstkort + bildekort

13 ordkort tekstnivå 2 (mørkebrun kant)

tekstkort + bildekort

Kontrollkort (bilde + begrep)

Ekstra utforming følger med:

Ordkort med vokaler i rød farge og konsonanter i blå farge.