HALLOWEEN

Små ordkort

Et sett med 24 ulike ordkort med ord som passer til temaet ''Halloween''. Kortene er delt inn i to nivåer som er synliggjort med fargekanten (lyseoransje og mørkeoransje). Det følger også med en ekstra utforming der vokalene er skrevet med rød farge og konsonanter med blå farge.


Tekstnivå 1:

En samling av lydrette ord med én til to stavelser. Noen enkle ord kan ha dobbel konsonant. 

Tekstnivå 2:

En samling av ulike ord som har

  • to eller flere stavelser og/eller er sammensatte ord
  • diftonger (= to vokaler uttalt etter hverandre i samme stavelse) som ei, ai, au og øy
  • bokstavsammensetninger (sammensatte grafem) som skj, kj, sj, hv, hj, gj, ng, gn og nk

12 ordkort tekstnivå 1 (lyseoransje kant)

tekstkort + bildekort

12 ordkort tekstnivå 2 (mørkeoransje kant)

tekstkort + bildekort

Kontrollkort (bilde + begrep)

Ekstra utforming følger med:

Ordkort med vokaler i rød farge og konsonanter i blå farge.