Om


Hei og velkommen!

Mitt navn er Helena Hals. Jeg driver et enkeltpersonforetak som heter Prosjektbyrå Helena Hals. Det er et forlag, og jeg utvikler og utgir skriftlig og digitalt informasjonsmateriale. Jeg holder til på Andøya i Nord-Norge. Lokalt er jeg involvert i prosjekter som formidler og ivaretar kulturarv og lokallandskapet.


Målet med undervisningsressurser.no

Jeg elsker å utvikle undervisningsmateriell. Det kombinerer alle mine store lidenskaper: forskning, skriving og tegning. Jeg er også veldig begeistret for montessoripedagogikk og mener at den er til stor støtte for likeverdig og tilpasset opplæring for alle, i tillegg til at den er veldig allsidig og egner seg i mange ulike sammenhenger. Derfor vil jeg gjøre denne pedagogikken mer tilgjengelig både for montessoriskoler og den offentlige skolen, for offentlig og privat sektor, for pedagoger og for omsorgspersoner som jobber med barn og unge.

For å ivareta dette målet følger det med instrukser til kortmaterialet. Instruksene forklarer hvordan materialet kan brukes, og utdyper læremålene og forankring i læreplan.

Undervisningsressursene på denne nettsiden er utviklet av meg. Jeg vektlegger disse tre prinsippene:


Faglig kvalitet

Kunnskapen som materiellet baserer seg på, skal være av høy faglig kvalitet. Teoriene som formidles, skal ha god støtte i nyere forskning og være relevante for dagens samfunn. Materiellet er utviklet spesifikt for å dekke behovene til målgruppen og for å brukes i praksis. Det skal appellere til barnas forestillingsevne og styrke dybdelæring og indre motivasjon. Dette går som en rød tråd i materiellet, fra innhold til utforming (illustrasjoner og språkbruk).


Med utgangspunkt i montessoripedagogikk

Alt undervisningsmateriell utvikles i tråd med de pedagogiske grunnideene og verdisynet i montessoriskolen. I montessoripedagogikk vektlegges hvordan alt henger sammen. Det holistiske perspektivet innebærer at elevene tilegner seg kunnskap og ferdigheter ved å se helheter og sammenhenger. Konkret betyr det at man har en tydelig tverrfaglig innfallsvinkel, og at konsepter introduseres fra helhet til detalj og tilbake til helheten.


Tydelig forankring i læreplanen

Materiellet har en tydelig forankring i den nye læreplanen, både den offentlige læreplanen og montessorilæreplanen. I tillegg til kompetansemålene legger jeg vekt på den overordnede delen, fagets kjerneelementer og tverrfaglige temaer (kalt «kunnskaps- og utforskningsområder» i Montessori).