PDF Dyrelivet i Nord-Amerika: Bildekort og arbeidshefte

 • kr 249

Hvilke dyr lever i Nord-Amerika? Undervisningsressurser for småtrinn og mellomtrinn. Naturfag 4. trinn: miljø og levesteder.På lager
Del

Dyreliv i Nord-Amerika

PDF-pakke med undervisningsmateriell


Materiellet tar for seg 12 dyrearter som finnes i Nord-Amerika:

 • puma
 • vaskebjørn
 • arktisk ulv
 • gaffelbukk
 • wapiti
 • amerikansk elveoter
 • amerikansk bison
 • elg
 • bever
 • grizzlybjørn
 • tykkhornsau
 • snøgeit


Egner seg for elever i alderen 5-10 år.

Kortmateriellet kan brukes både med og uten konkreter, som du finner her.


Materiellpakke

Tredelskort

 • 12x navnekort
 • 12x bildekort med navn (kontrollkort)
 • 12x bildekort uten navn

+ sporingskort

Arbeidsark

 • To ulike arbeidsark der elevene skal tegne strek mellom ord og bilde.

Arbeidshefte

To ulike forsider + to arbeidsark. Elevene skal finne ut av og notere følgende:

 • vitenskapelig navn
 • oppkalt etter
 • familie
 • slekt
 • gjennomsnittlig størrelse
 • beskrivelse
 • kosthold
 • leveområde
 • trusler

+ 8 ulike skriveark (linjert)


Størrelse A3

Materiell-pakken er beregnet for utskrift i A3-størrelse. Skriv ut, klipp ut kortene, og laminer om ønskelig.

Kortene har denne størrelsen

 • Kontrollkort er 10,3 cm høye og 10 cm brede.
 • Bildekort er 7,8 cm høye og 10 cm brede.
 • Navnekort er 2,5 cm høye og 10 cm brede.
 • Sporingskort er 6,5 cm høye og 26 cm brede.


Forankring i læreplan

Materiellet er utviklet med utgangspunkt i læreplanen.


Montessori læreplan - biologi


Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Livets ankomst og utvikling: evolusjon, tilpasning og økologi»

 • Levende ting er avhengige av de abiotiske faktorene i miljøet og av hverandre. Hver organisme er medlem av flere nettverk av gjensidig avhengighet.


Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Livets ankomst og utvikling: evolusjon, tilpasning og økologi»

 • Det er millioner av ulike organismer som bor på jorda til enhver tid. Noen av disse er like hverandre og noen er veldig forskjellige.
 • Å overleve på jorda betyr å være tilpasningsdyktig.
 • Dyr har ulike livssykluser, atferd, kroppssystemer og kroppsdeler, og deres funksjon avhenger av de omgivelse dyret må tilpasse seg til.
 • Dyr kan deles inn i planteetende, kjøttetende og altetende.
 • Dyr reproduserer seg og tar vare på avkommet på ulike måter.
 • Dyrenes historie er ofte en fortelling om eksperimenter med spising, beskyttelse mot å bli spist, og bevegelse.


Aktuelle kompetansemål i biologi, etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet:

 • Utforske og beskrive plantenes og dyrenes grunnleggende behov og samtale om plantenes og dyrenes tilpasning.
 • Samtale om plantenes, dyrenes og menneskenes gjensidige avhengighet.


Aktuelle kompetansemål i biologi, etter andre halvdel av det andre utviklingstrinnet:

 • Foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på betydningen av tradisjonell kunnskap og naturforvaltning


Montessori læreplan - geografi


Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Luftens arbeidi»

 • Sola varmer opp både land og vann, men land varmes opp fortere enn vann og kjøles ned fortere enn vann. Dette skaper pålandsbris og fralandsbris. Det forårsaker også forskjeller i klima på den nordlige og sørlige halvkule.


Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Klassifisering»

 • Noen organismer ligner hverandre fordi de er i slekt. Noen organismer ligner hverandre av andre grunner relatert til tilpasning.
 • Etter hvert som mennesker har lært mer om hvordan livet har utviklet seg, har de oppdaget at levende organismer har et stamtre.Regulær læreplan - naturfag


Naturfag | Kompetansemål 4. trinn:

 • Utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut.


Naturfag | Kompetansemål 7. trinn:

 • Foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på betydningen av tradisjonell kunnskap i naturforvaltning.