PDF Æraenes klokke - Geologisk tidsskala, geologiske perioder

 • kr 399

Æraenes klokke er et pedagogisk hjelpemiddel som visualiserer den geologiske tidsskalaen: inndelingen av jordas historie i ulike tidsavsnitt.På lager
Del


Materiellpakke Æraenes klokke


Kortmateriellet tar for seg 8 tidsavsnitt som er gjengitt på æraenes klokke, herunder 4 eoner: hadeikum, arkeikum, proterozoikum og fanerozoikum. I tillegg kommer 3 æraer: paleozoikum, mesozoikum og kenozoikum samt et eget kort til perioden «kvartær».


Hva er æraenes klokke?

Æraenes klokke er nøkkelmateriell i historie og samfunn. Det er et diagram som brukes som et verktøy for å vise jorda s historie. Det er vanskelig for barna å forstå hvor lang tid millioner av år egentlig innebærer. I  æraenes klokke kan tidslengden sammenlignes med ulike klokkeslett.


Sirkeldiagrammet er delt inn i ulike deler. Hver del har en bestemt farge som stemmer overens med tidslinjebåndet som anvendes i montessori. Hver del har en bestemt farge som stemmer overens med tidslinjebåndet som anvendes i montessori.


Egner seg for elever i alderen 6–12 år.


Materiellpakken inneholder:


Tredelskort

 • 8x navnekort
 • 8x bildekort med navn (kontrollkort)
 • 8x bildekort uten navn
 • 8x definisjonskort (med forklarende tekst)
 • 8x definisjonskort med utelatte begrep

Store oversiktsplansjer

 • store plansjer av æraenes klokke med tidsperiodespesifisering
 • æraenes klokke med klokketall
 • æraenes klokke utformet som lineær tidslinje

Arbeidsark

 • ulike arbeids- og fargeleggingsark med tomme felt

BONUS

+ Æraenes klokke med peker til å klippe ut og sette sammen med splittpinne.

+ Æraenes klokke delt opp, til å klippe ut og sette sammen som et puslespill.To ulike utforminger!


I denne PDF-pakken får du æraenes klokke med to ulike utforminger. Velg utformingen som dere ønsker, og skriv ut de aktuelle sidene.


Størrelse


A4 eller A3

Velg først ønskelig papirstørrelse/format. 

Hvis du har mulighet for utskrift i A3, anbefaler jeg å velge denne størrelsen. Plakater og plansjer er finest i stor størrelse. PDF-filen i A3 format bruker også litt færre ark, og er derfor også et mer bærekraftig valg.

Hvis du kun har A4-skriver velger du denne størrelsen. PDF-filen som du får da, er tilpasset til utskrift på A4-ark.


Størrelse på kortmateriellet

PDF-filen er beregnet for utskrift på A4-ark. 

Kortmateriellet er beregnet til kortstativ (ekstra bredt)

Kortene har denne størrelsen

 • Definisjonskort og kontrollkort er 13,7 cm høye og 14 cm brede.
 • Bildekort og definisjonskort med utelatte begrep er 10,7 cm høye og 14 cm brede.
 • Navnelapper er 3 cm høye og 14 cm brede.
 • Sporingskort er 6,5 cm høye og 26 cm brede.Forankring i læreplan for Montessori

Æraenes klokke er nøkkelmateriell i to fag: Biologi og historie og samfunn.

Materiellet er utviklet med utgangspunkt i kompetansemål og nøkkeloppdagelser i naturfag, historie og samfunn og biologi.


Montessori læreplan - historie og samfunn


Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområdet «Førhistorisk tid».

Det er mange nøkkeloppdagelser som kan knyttes til dette materiellet. De mest sentrale nøkkeloppdagelsene er:

 • Jorda har hatt en lang historie, og mennesker kom veldig sent i den historien så langt.
 • Mennesker har delt opp jordas historie i ulike perioder og har gitt disse periodene navn ut fra viktige hendelser og steder hvor fossiler er blitt funnet.


Montessori læreplan - biologi


Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområdet «Livets ankomst og utvikling: evolusjon, tilpasning og økologi.»

Materiellet er utviklet som verktøy til å visualisere og konkretisere følgende nøkkeloppdagelser:

 • Livet er veldig gammelt, men ikke så gammelt som selve jorda.
 • Livet startet i vann, var bare i vannet i mange, mange år, og trenger vann for å overleve.
 • Både plante- og dyreriket har utviklet seg fra enkelte organismer/vesener til mer komplekse organismer/vesener, og ettersom betingelser endrer seg kan de endre seg.
 • Mennesker kom etter en lang rekke med ulike eksperimenter og kunne ikke ha klart seg på noe tidligere tidspunkt.