PDF Livet i kambrium - Bildekort, sporingskort, fargeleggingsark & arbeidshefte

 • kr 259

Ved hjelp av dette materiellet skal elevene fordype seg i 8 utdødde livsformer som eksisterte i Kambrium.På lager
Del

Materiellpakke tema livet i kambrium

Hva kjennetegner trilobitter? Hvilke andre dyr fantes for 541 millioner år siden?


I Kambrium var det en voldsom utvikling av marine dyregrupper og organismer. De første virveldyrene er kjent fra fossiler fra denne tiden. 

Materiellpakka med kortmateriell og arbeidsark, til studie av:

 • Naraoia
 • Trilobitt
 • Charniodiscus
 • Anomalocaris
 • Sidneyia
 • Vauxia
 • Ottoia
 • Sanctacaris

Egner seg for 7 år og oppover.

Materiellpakka kan gjerne kombineres med miniatyrfigurene, som du finner her.


Materiellpakke

Tredelskort

 • 8x navnekort
 • 8x bildekort med navn (kontrollkort)
 • 8x bildekort uten navn

Arbeidsark

 • To ulike arbeidsark der elevene skal tegne strek mellom to elementer

Arbeidshefte

Forside + to arbeidsark. Elevene skal finne ut av og notere følgende:

 • vitenskapelig navn
 • navnets opprinnelse
 • familie
 • slekt
 • eksisterte på jorda
 • størrelse
 • beskrivelse
 • kosthold
 • leveområde
 • fossilfunn

+ skriveark til etterarbeid (med fargleggingsfigur, bokstavhus eller vanlige linjer)

+ sporingskort

+ ekstra fargeleggingsark


Størrelse på kortmateriellet

Skriv ut PDF-filen i A3 og i fullfarge. 

Kortene har denne størrelsen

 • Kontrollkort er 10,3 cm høye og 10 cm brede.
 • Bildekort er 7,8 cm høye og 10 cm brede.
 • Navnekort er 2,5 cm høye og 10 cm brede.
 • Sporingskort er 6,5 cm høye og 26 cm brede.


Forankring i læreplan for Montessori

Materiellet er utviklet med utgangspunkt i kompetansemål og nøkkeloppdagelser i naturfag, historie og samfunn og biologi.


Montessori læreplan - historie og samfunn


Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområdet «Førhistorisk tid».

Det er mange nøkkeloppdagelser som kan knyttes til dette materiellet. De mest sentrale nøkkeloppdagelsene er:

 • Jorda har hatt en lang historie, og mennesker kom veldig sent i den historien så langt.
 • Mennesker har delt opp jordas historie i ulike perioder og har gitt disse periodene navn ut fra viktige hendelser og steder hvor fossiler er blitt funnet.


Montessori læreplan - biologi


Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområdet «Livets ankomst og utvikling: evolusjon, tilpasning og økologi.»

Materiellet er utviklet som verktøy til å visualisere og konkretisere følgende nøkkeloppdagelser:

 • Livet er veldig gammelt, men ikke så gammelt som selve jorda.
 • Livet startet i vann, var bare i vannet i mange, mange år, og trenger vann for å overleve.
 • Både plante- og dyreriket har utviklet seg fra enkelte organismer/vesener til mer komplekse organismer/vesener, og ettersom betingelser endrer seg kan de endre seg.
 • Mennesker kom etter en lang rekke med ulike eksperimenter og kunne ikke ha klart seg på noe tidligere tidspunkt.