PDF Livssyklusen til en rød fluesopp - soppens livssyklus - uteskole & naturfag

 • kr 159

Lær om soppens livssyklus! Velg mellom ulike materiellpakker for barnehage og grunnskole. Nivådelte tekster, sporingskort, livssyklushjul m.m.
På lager
Del

Rød fluesopp

Undervisningsmateriell for barnehage og grunnskole


Liten pakke med bildekort inneholder

Bildekort med akvarell illustrasjoner

 • 5x navnekort
 • 5x bildekort med navn (kontrollkort)
 • 5x bildekort uten navn

+  5 sporingskort med begrep

+ K&H mal: livssyklushjul

Passer perfekt for bruk i barnehagen!


Stor pakke soppens livssyklus inneholder

Bildekort med akvarell illustrasjoner

 • 5x navnekort
 • 5x bildekort med navn (kontrollkort)
 • 5x bildekort uten navn

Nivådelte tekster

 • 5x definisjonskort (med forklarende tekst), lesenivå 1
 • 5x definisjonskort med utelatte begrep, lesenivå 1
 • 5x definisjonskort (med forklarende tekst), lesenivå 2
 • 5x definisjonskort med utelatte begrep, lesenivå 2

+  oversiktsplansje med løse navnelapper

+ 5 sporingsark med faktatekster

+  5 sporingskort med begrep

+ 1 arbeidsark

+ 2 skriveark (bokstavhus og vanlige linjer) med fargeleggingsfigurer

+ K&H mal: livssyklushjul


Størrelse på kortmateriellet

Når du får PDF-filen skriver du ut i A4. Så klipper du ut kortene (og du kan laminere kortene, om ønskelig).

Kortene har denne størrelsen

 • Kontrollkort er 10,3 cm høye og 10 cm brede.
 • Bildekort er 7,8 cm høye og 10 cm brede.
 • Navnekort er 2,5 cm høye og 10 cm brede.
 • Sporingskort er 6,5 cm høye og 26 cm brede.


Forankring i læreplan

Materiellet er utviklet med utgangspunkt i læreplanen.


Montessori læreplan - biologi


Nøkkelmateriell

Materiell om livssykluser til planter og dyr er nøkkelmateriell i faget biologi. Det gjelder også for lettleste bøker om planter og dyr.


Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Fundamentale behov, delenes funksjon, variasjon og tilpasning»

 • Planter produserer sin egen mat/er selvforsørgende og de fleste driver med fotosyntese.
 • Delene på en plante har ulike funksjoner, de samarbeider og tjener dermed plantens helhet.
 • Planter reproduserer seg på ulike måter.
 • Ulike planter og dyr har egenskaper som vi kan se som hjelper dem til å trives i ulike miljøer.