PDF Dyr i Arktis - Tredelskort

 • kr 149

Materiellpakke for grunnskolen om dyr i Arktis. Bildekort, sporingskort og arbeidsark i en nedlastbar PDF-fil.På lager
Del

Materiellpakke tema Arktis


Egner seg for elever i alderen 5-10 år.

Kortmateriellet kan brukes både med og uten konkreter .


Materiellpakke

 • 8x navnekort
 • 8x bildekort med navn (kontrollkort)
 • 8x bildekort uten navn
 • sorteringskort ''Hvor finner jeg maten min''

+ skriveark (bokstavhus)

+ sporingskort

+ 2 ulike arbeidsark


Størrelse


A4 eller A3

Velg først ønskelig papirstørrelse/format. 

Hvis du har mulighet for utskrift i A3, anbefaler jeg å velge denne størrelsen. 

Hvis du kun har A4-skriver velger du denne størrelsen. PDF-filen som du får da, er tilpasset til utskrift på A4-ark.


Størrelse på kortmateriellet

Når du får PDF-filen skriver du ut i henholdsvis A3 eller A4. Så klipper du ut kortene (og du kan laminere kortene, om ønskelig).

Kortene har denne størrelsen

 • Kontrollkort er 10,3 cm høye og 10 cm brede.
 • Bildekort er 7,8 cm høye og 10 cm brede.
 • Navnekort er 2,5 cm høye og 10 cm brede.
 • Sporingskort er 6,5 cm høye og 26 cm brede.
 • Skriveark kan skrives ut i enten A4- eller A3-størrelse.


Forankring i læreplan

Materiellet er utviklet med utgangspunkt i læreplanen.


Montessori læreplan - biologi


Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Livets ankomst og utvikling: evolusjon, tilpasning og økologi»

 • Levende ting er avhengige av de abiotiske faktorene i miljøet og av hverandre. Hver organisme er medlem av flere nettverk av gjensidig avhengighet.


Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Livets ankomst og utvikling: evolusjon, tilpasning og økologi»

 • Det er millioner av ulike organismer som bor på jorda til enhver tid. Noen av disse er like hverandre og noen er veldig forskjellige.
 • Å overleve på jorda betyr å være tilpasningsdyktig.
 • Dyr har ulike livssykluser, atferd, kroppssystemer og kroppsdeler, og deres funksjon avhenger av de omgivelse dyret må tilpasse seg til.
 • Dyr kan deles inn i planteetende, kjøttetende og altetende.
 • Dyr reproduserer seg og tar vare på avkommet på ulike måter.
 • Dyrenes historie er ofte en fortelling om eksperimenter med spising, beskyttelse mot å bli spist, og bevegelse.


Aktuelle kompetansemål i biologi, etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet:

 • Utforske og beskrive plantenes og dyrenes grunnleggende behov og samtale om plantenes og dyrenes tilpasning.
 • Samtale om plantenes, dyrenes og menneskenes gjensidige avhengighet.


Aktuelle kompetansemål i biologi, etter andre halvdel av det andre utviklingstrinnet:

 • Foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på betydningen av tradisjonell kunnskap og naturforvaltning


Montessori læreplan - geografi


Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Luftens arbeidi»

 • Sola varmer opp både land og vann, men land varmes opp fortere enn vann og kjøles ned fortere enn vann. Dette skaper pålandsbris og fralandsbris. Det forårsaker også forskjeller i klima på den nordlige og sørlige halvkule.


Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Klassifisering»

 • Noen organismer ligner hverandre fordi de er i slekt. Noen organismer ligner hverandre av andre grunner relatert til tilpasning.
 • Etter hvert som mennesker har lært mer om hvordan livet har utviklet seg, har de oppdaget at levende organismer har et stamtre.Regulær læreplan - naturfag


Naturfag | Kompetansemål 4. trinn:

 • Utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut.


Naturfag | Kompetansemål 7. trinn:

 • Foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på betydningen av tradisjonell kunnskap i naturforvaltning.