Geometriske former i tre, tredimensjonale figurer: sett 10 stk

 • kr 229

Lær mer om egenskaper ved tredimensjonale figurer. Fine konkreter i heltre, 10 ulike geometriske figurer. For bruk på småtrinn og mellomtrinn.

Produktet finnes dessverre ikke på lager.

Del

Sett med 10 ulike geometriske figurer i tre, med oppbevaringspose i bomull:

 • trekantpyramide
 • firkantpyramide
 • trekantetprisme (likesidet)
 • firkantetprisme (to sider er kvadrater)
 • sylinder
 • kjegle
 • kube
 • ovoid
 • kule
 • ellipsoide


Egner seg for alder 3+.


Størrelse og vekt

Figurene er ca. 2 x 5 cm

Hele settet veier 112 g.Forankring i læreplan

Materiellet er utviklet med utgangspunkt i læreplanen (både regulær læreplan og læreplan for montessori).


Montessori læreplan - Geometri

Geometri i det første utviklingstrinnet

«I barnehagen opplever barna først og fremst geometri gjennom sensoriske opplevelser. Barnet blir gjennom presentasjoner, materiell og arbeid eksponert for geometriske sannheter. Mye av materiellet har tydelige regulære former, alle bokstavene er formet av linjer, enten buede eller rette, og barna omgir seg med sylindre og prismer i ulike gjenstander hele tiden. Vi bruker sensorisk materiell som har geometrisk form. Dette er ikke geometriundervisning, men materiell for raffinering av sansene. Det er også en indirekte forberedelse til geometri, fordi barna blir kjent med dimensjoner, former og legemer og deres egenskaper, og lærer navn på prototypiske former og raffinerer den visuelle sansen som oppfatter former og dimensjoner.» (Montessori læreplan, s. 96).

Geometri i det andre utviklingstrinnet

Nøkkelmateriell i «Geometriens historie»

 • Håndlagd materiell som belyser geometriens historie: bilder av symmetri i naturen og den menneskeskapte verden, tesselering, geometriske former i kulturarven fra mange kulturer.

Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Geometriens historie»

 • Kulturer over hele verden og i mange tusen år har uttrykt seg gjennom geometri.
 • Geometri finnes i mange aspekter av «sopranaturaen», den menneskeskapte verden.
 • De tre grunnleggende formene: sirkel, kvadrat og trekant har hatt spesiell betydning for mennesker.

Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Polygoner og tredimensjonale figurer»

 • Former og figurer har navn. De har spesifikke navn og navn de deler med andre former og figurer med lignende egenskaper.
 • Former og figurer har deler, og disse delene kan hjelpe meg å forstå hvor mye plass de opptar.
 • Jeg kan gjennom konstruksjon og utforskning av geometriske former, geometriske sammenhenger og ulike figurer se mønstre og finne regler.


Regulær læreplan - matematikk

Kompetansemål etter 2. trinn

 • Ordne tall, mengder og former ut fra egenskaper, sammenligne dem og reflektere over om det kan gjøres på flere måter.
 • Utforske, tegne og beskrive geometriske figurer fra sitt eget nærmiljø og argumentere for måter å sortere dem på etter egenskaper.

Kompetansemål etter 4. trinn

 • Utforske, beskrive og sammenligne egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer ved å bruke vinkler, kanter og hjørner.