Dinosaurskjelett, konkreter, sett 12 stk.

  • kr 199

Små miniatyrfigurer: dinosaurskjelett. Settet består av 12 konkreter av plast, håndmalt, ikke giftige og BPA-frie.

På lager
Del

12 konkreter av plast, håndmalt, ikke giftige og BPA-frie.

Konkretene passer meget godt til studiet av skjelett, og de kan gjerne brukes som stempel for å lage fossil-avtrykk med i skoleleire.

Egner seg for alder 4+.


Størrelse og vekt

Konkretene er ca. 4 cm x 8 cm.

Settet veier 100 g.


Vedlikehold

Rengjøres med en fuktig klut.


Hva er konkreter?

«Konkreter» er «konkretiserte abstraksjoner». De er ment som visuell og taktil støtte. Det er fysiske redskaper som anvendes i montessori i takt med barnets utvikling. Konkreter brukes spesielt i barnehagen og i de første trinnene på barneskolen.

I montessoripedagogikken deles barnets utvikling inn i fire stadier eller trinn. Det første utviklingstrinnet (0–6 år) kjennetegnes ved at barnet har et absorberende sinn. Barnet er konkret i sin tenkning, det erfarer verden gjennom sensorisk utforskning av konkreter.

I det andre utviklingstrinnet (6–12 år) beveger barnet seg bort fra konkret tenkning og læring og mot å arbeide abstrakt. Barnet lærer å kunne gjøre generaliseringer, forstå sammenhenger og sette opp regler. Pedagogen gjør vurderinger om elevenes evne til abstrakt tenkning. Det kalles en gradvis abstraksjonsprosess, der eleven går fra å jobbe med konkret materiell til mindre konkret materiell.