Sylindre i tre & kort - Geometri radius, diameter, omkrets, høyde, areal & volum

 • kr 239

Sensorisk materiell som stimulerer form- og fargegjenkjennelse. Sylindre viser forholdet mellom overflate/tykkelse og høyde.

På lager
Del

Geometri i barnehage og på småtrinnet

Inkludert i pakken

 • Fire sett med fem sylindre (20 sylindre til sammen)
 • Tre kort med enkelt oppsett
 • Tre kort som viser oppsett der elevene skal stable sylindre i riktig rekkefølge

Tips: Legg en linjal sammen med dette materiellet, slik at barna har mulighet til å måle.

Egner seg for alder 3+. Lek under tilsyn, leken skal ikke puttes i munnen.

Sylindre konkretiserer forholdet mellom overflate/tykkelse og høyde

 • Settet med de røde sylindre består av 5 sylindere med lik høyde, men ulik overflate (fra brede til smale sylindre).
 • Settet med de blå sylindre består av 5 sylindre som har ulik overflate men ulik høyde (fra høyt til lavt).
 • Settet med de gule sylindre består av 5 sylindere der alle har ulik overflate og høyde, der den smaleste er den laveste.
 • Settet med de grønne sylindre består av 5 sylindre der alle har ulik overflate og høyde, der den bredeste er den laveste.


Utseende

Fine sylindre i tre, malt i friske farger (gul, blå, rød og grønn). Kortpakken inneholder seks ulike oppsett. 


Størrelse og vekt

Sylindrene har ulik størrelse (se beskrivelsen ovenfor). Den minste er 1 cm x 1 cm. Den største er 3 cm x 3 cm.

Kortene er 6 x 8 cm.

Vekt: ca. 120 g.


Vedlikehold

Tørkes med fuktig klut.


Forankring i læreplanen

Geometri i det første utviklingstrinnet

«I barnehagen opplever barna først og fremst geometri gjennom sensoriske opplevelser. Barnet blir gjennom presentasjoner, materiell og arbeid eksponert for geometriske sannheter. Mye av materiellet har tydelige regulære former, alle bokstavene er formet av linjer, enten buede eller rette, og barna omgir seg med sylindre og prismer i ulike gjenstander hele tiden. Vi bruker sensorisk materiell som har geometrisk form. Dette er ikke geometriundervisning, men materiell for raffinering av sansene. Det er også en indirekte forberedelse til geometri, fordi barna blir kjent med dimensjoner, former og legemer og deres egenskaper, og lærer navn på prototypiske former og raffinerer den visuelle sansen som oppfatter former og dimensjoner.» (side 100).


Geometri i det andre utviklingstrinnet

For de eldre elevene brukes materiellet til å konkretisere og regne ut radius, diameter, omkrets, høyde, areal og volum.


Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområdet «Kongruens, formlikhet, ekvivalens, areal og volum»

 • To former eller legemer kan være av nøyaktig lik størrelse og form (kongruente).
 • To former eller legemer kan være av nøyaktig lik form, men ulik størrelse (formlik).
 • To former eller legemer kan være av lik størrelse, men ulik form (ekvivalent, likeverdig). Jeg kan forvandle en form eller legeme til noe som er ekvivalent så lenge jeg ikke tar noe vekk eller legger noe til.
 • Legemer har et overflateareal og volum som man kan måle.
 • Ulike polyedere kan forvandles til rektangulære
  prismer ved å manipulere grunnflate og høyde. Når jeg kan beskrive hvordan denne forvandlingen skjer, vet jeg hvordan jeg kan kalkulere
  volum.
 • Jeg kan anvende kunnskapen om areal av
  polygoner til å bygge formler for areal av sirkelen


Aktuelle kompetansemål etter andre halvdel av det andre utviklingstrinnet:

 • Beskrive egenskaper ved og minimumsdefinisjoner av to- og tredimensjonale figurer og forklare hvilke egenskaper figurene har felles, og
  hvilke egenskaper som skiller dem fra hverandre.
 • Måle radius, diameter og omkrets i sirkler og utforske og argumentere for sammenhengen.
 • Utforske mål for areal og volum i praktiske situasjoner og representere dem på ulike måter.
 • Bruke ulike strategier for å regne ut areal og omkrets og utforske sammenhenger mellom disse.