PDF Ulike typer vulkaner - vulkan undervisningsmateriell, flashcards og arbeidsark

 • kr 185

Ingen vulkaner er helt like. Vulkaner har ulik energi, sammensetting og form. Vi kan dele vulkaner  inn i grupper med fellestrekk.På lager
Del


Ulike typer vulkaner

Ingen vulkaner er helt like. Vulkaner har ulik energi, sammensetting og form. Vi kan dele vulkaner  inn i grupper med fellestrekk.


Materiellpakke Ulike typer vulkaner inneholder:

Bildekort med illustrasjoner

 • 4x navnekort
 • 4x bildekort med navn (kontrollkort)
 • 4x bildekort uten navn
 • 4x definisjonskort
 • 4x definisjonskort med utelatte begrep

+ 4 sporingskort

+ 1 oversiktsplansje

+ 1 arbeidsark med fargeleggingsfigurer

+ 4 sporingsark og tomme skriveark (bokstavhus og linjer)Materiellpakke Vulkanens deler inneholder:

Bildekort med illustrasjoner

 • 8x navnekort
 • 8x bildekort med navn (kontrollkort)
 • 8x bildekort uten navn

Nivådelte tekster

 • 8x definisjonskort (med forklarende tekst), lesenivå 1
 • 8x definisjonskort med utelatte begrep, lesenivå 1
 • 8x definisjonskort (med forklarende tekst), lesenivå 2
 • 8x definisjonskort med utelatte begrep, lesenivå 2

+ 8 sporingskort

+ 1 oversiktsplansje med lapper, + 2 ekstra plakater

+ 2 arbeidsark og fargeleggingsark/mal

+ 8 sporingsark og tomme skriveark (bokstavhus og linjer)Fordelspakke Vulkanens deler + ulike typer vulkaner

Fordelspakken inneholder begge produkter, og i tillegg:

 • 4 lesekort med korte faktatekster og fotografier
 • 3 ark (til et lesehefte) som utdyper begrepene: vulkanske gasser, fruktbar jord og pyroklastisk strøm.Størrelse


A4 eller A3

Velg først ønskelig papirstørrelse/format. 

Hvis du har mulighet for utskrift i A3, anbefaler jeg å velge denne størrelsen. Plakater og plansjer er finest i stor størrelse. PDF-filen i A3 format bruker også litt færre ark, og er derfor også et mer bærekraftig valg.

Hvis du kun har A4-skriver velger du denne størrelsen. PDF-filen som du får da, er tilpasset til utskrift på A4-ark.


Størrelse på kortmateriellet

Når du får PDF-filen skriver du ut i henholdsvis A3 eller A4. Så klipper du ut kortene (og du kan laminere kortene, om ønskelig).

Kortene har denne størrelsen

 • Kontrollkort er 10,3 cm høye og 10 cm brede.
 • Bildekort er 7,8 cm høye og 10 cm brede.
 • Navnekort er 2,5 cm høye og 10 cm brede.
 • Sporingskort er 6,5 cm høye og 26 cm brede.


Forankring i læreplan

Materiellet er utviklet med utgangspunkt i kompetansemål og nøkkeloppdagelser i:

 • Montessori: for faget geografi, kunnskaps- og utforskningsområdet «jordens oppbygning»
 • Regulær: for faget naturfag, kjerneelementet «jorda og livet på jorda»Montessori læreplan - geografi


Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområdet «Jordens oppbygging»

 • Jorda begynte som en del av sola. Den var en ansamling av gasser og smeltet stein som snurrer rundt seg selv. Over tid kjølnet overflaten ned og dannet en skorpe.
 • Inni jorda er det varmt. Varme skaper bevegelse av materie i jordas indre. Denne bevegelsen er årsaken til jordskjelv, vulkanske utbrudd og kontinentenes bevegelse.
 • Jorda består mest av stein, enten stein i fast form, plastisk eller smeltet tilstand.
 • Steinskorpen er dekket med et tynt lag med vann, hydrosfæren. Vannet er alltid i bevegelse.
 • Jordas kontinenter endrer seg over tid. Det er prosesser både på overflaten og under skorpen som bidrar til denne endringen.


Regulær læreplan - naturfag


Jorda og livet på jorda er et av kjerneelementene i naturfag fra 1. til 11. trinn.

Elevene skal gjennom naturfaget øke sin forståelse av naturen og miljøet. Elevene skal få en grunnleggende forståelse av hvordan jorda er dannet, og hvordan livet på jorda har utviklet seg. Kunnskap om jorda som system og hvordan menneskene påvirker dette systemet, skal gi elevene grunnlag til å ta bærekraftige valg.