PDF Spiselige, ville bær - undervisningsopplegg for småtrinnet - høsting av naturen

 • kr 199

Bildekort som tar for seg 20 ulike spiselige bær som vokser vilt i Norge. Det følger også med arbeidsark til fordypningsarbeidet, samt sporingskort.På lager
Del

Norges spiselige, ville bær


Bildekort som tar for seg 20 ulike spiselige bær som vokser vilt i Norge. Det følger også med arbeidsark til fordypningsarbeidet, samt sporingskort.

Materiellet kan knyttes opp mot elevenes utforskning av nærmiljøet. Bruk det gjerne til et tverrfaglig opplegg der uteskole, naturfag og mat & helse kombineres. Elevene kan høste de spiselige delene av plantene og studere lokale mattradisjoner, og lage f.eks. saft, gelé, te osv.

Materiellpakken er spesielt egnet for 1-4. trinn.


Materiellpakke

Tredelskort

 • 20x navnekort
 • 20x bildekort med navn (kontrollkort)
 • 20x bildekort uten navn

Arbeidsark har tomme felt, der elevene skal fylle ut følgende:

 • Andre (norske) navn som planten også er kjent som
 • Vitenskapelig navn
 • Familie
 • Slekt
 • Utbredelse
 • Høyde
 • Sesong
 • Beskrivelse (=plantens utseende)
 • Spiselige deler
 • Bruk

+ 2 ulike forsider følger med: ''Bærboka mi'' og ''Spiselige, ville bær''.

Sporingskort

 • 20x sporingskort som kan brukes til skrivetrening. 

Skriv ut, klipp ut og laminer. Elevene kan bruke whiteboard-tusj til å øve seg på skriving av bokstavene.


Størrelse

Når du skriver PDF-filen ut på A4-ark har kortene denne størrelsen: 

 • Kontrollkort er 10,3 cm høye og 10 cm brede.
 • Bildekort er 7,8 cm høye og 10 cm brede.
 • Navnekort er 2,5 cm høye og 10 cm brede.
 • Sporingskort er 6,5 cm høye og 26 cm brede.


Forankring i læreplan

Materiellet er utviklet med utgangspunkt i læreplanen.


Montessori læreplan - biologi


Nøkkelmateriell

Bilde-tekstmateriell for klassifisering av planteriket og dyreriket er nøkkelmateriell i faget biologi. Det gjelder også for lettleste bøker om planter og dyr.


Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Klassifisering»

 • Mennesker har gruppert levende organismer ut fra ulike egenskaper. De har lagd systemer som klassifiserer organismer. 
 • Noen organismer ligner hverandre fordi de er i slekt. Noen organismer ligner hverandre av andre grunner relatert til tilpasning. 
 • Levende organismer kan deles i grupper som vi kaller for riker. Riker kan deles opp i mindre grupper helt til man kommer til individet.


Aktuelle kompetansemål i faget biologi

Etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet skal elevene kunne bruke sine nøkkeloppdagelser til å:

 • Oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring og hvorfor året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon, og andre steder i verden.
 • Utforske naturområder i nærmiljøet, og drøfte bærekraftig bruk av områdene.
 • Utforske sansene gjennom lek ute og inne, og i arbeid med materiellet, og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon.
 • Observere og samtale om biotoper i nærmiljøet.
 • Samtale om plantenes, dyrenes og menneskenes gjensidige avhengighet.
 • Delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte.