PDF Edderkoppens deler - Anatomi til en edderkopp - Kortmateriell med nivådelte faktatekster

 • kr 399

Materiellpakke for grunnskole om edderkoppens anatomi. Nivådelte tekster om delenes funksjon.På lager
Del

Edderkoppens anatomi

Undervisningsmateriell med nivådelt tekst for småtrinn og mellomtrinn.


Materiellpakke 40 kort

 • 8x navnekort
 • 8x bildekort med navn (kontrollkort)
 • 8x bildekort uten navn
 • 8x definisjonskort (med forklarende tekst)
 • 8x definisjonskort med utelatte begrep

+  oversiktsplansje med løse navnelapper

+ ulike arbeidsark

+ 8 sporingskort

+ 8 sporingsark

+ skriveark (bokstavhus og vanlige linjer)


Størrelse på kortmateriellet

Kortene har denne størrelsen

 • Kontrollkort er 10,3 cm høye og 10 cm brede.
 • Bildekort er 7,8 cm høye og 10 cm brede.
 • Navnekort er 2,5 cm høye og 10 cm brede.
 • Sporingskort er 6,5 cm høye og 26 cm brede.


Forankring i læreplan

Materiellet er utviklet med utgangspunkt i læreplanen.


Montessori læreplan - biologi


Nøkkelmateriell

Materiell om plantenes og dyrenes deler er nøkkelmateriell i faget biologi. Det gjelder også for lettleste bøker om planter og dyr.


Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Fundamentale behov, delenes funksjon, variasjon og tilpasningi»

 • Dyr har ulike livssykluser, atferd, kroppssystemer og kroppsdeler, og deres funksjon avhenger av de omgivelse dyret må tilpasse seg til.
 • Dyr reproduserer seg og tar vare på avkommet på ulike måter.