Livssyklus til en edderkopp konkreter, miniatyrfigurer

  • kr 169
  • kr 118

Studer livssyklusen til en edderkopp ved hjelp av disse miniatyrfigurene.

På lager
Del

4 konkreter av plast, håndmalt, ikke giftige og BPA-frie.

Konkretene viser fire utviklingsstadier hos edderkoppen.  

  • egg
  • eggsekk
  • nyklekte edderkopper
  • voksen edderkopp

Egner seg for alder 4+.


Størrelse

Konkretene er 3 - 4 cm x 3,5 - 6 cm


Vedlikehold

Rengjøres med en fuktig klut.


Læremål

Materiell om livssykluser til planter og dyr er nøkkelmateriell i faget biologi. Det gjelder også for lettleste bøker om planter og dyr.


Aktuelle kompetansemål - Biologi
Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Fundamentale behov, delenes funksjon, variasjon og tilpasningi»:

  • Dyr har ulike livssykluser, atferd, kroppssystemer og kroppsdeler, og deres funksjon avhenger av de omgivelse dyret må tilpasse seg til.
  • Dyr reproduserer seg og tar vare på avkommet på ulike måter.


Hva er konkreter?

«Konkreter» er «konkretiserte abstraksjoner». De er ment som visuell og taktil støtte. Det er fysiske redskaper som anvendes i montessori i takt med barnets utvikling. Konkreter brukes spesielt i barnehagen og i de første trinnene på barneskolen.

I montessoripedagogikken deles barnets utvikling inn i fire stadier eller trinn. Det første utviklingstrinnet (0–6 år) kjennetegnes ved at barnet har et absorberende sinn. Barnet er konkret i sin tenkning, det erfarer verden gjennom sensorisk utforskning av konkreter.

I det andre utviklingstrinnet (6–12 år) beveger barnet seg bort fra konkret tenkning og læring og mot å arbeide abstrakt. Barnet lærer å kunne gjøre generaliseringer, forstå sammenhenger og sette opp regler. Pedagogen gjør vurderinger om elevenes evne til abstrakt tenkning. Det kalles en gradvis abstraksjonsprosess, der eleven går fra å jobbe med konkret materiell til mindre konkret materiell.