PDF Mennesker i verdensrommet - bildekort og faktatekster

 • kr 339

Gjennom forskning og teknologiske nyvinninger øker kunnskapen om verdensrommet. Lær mer om tidlig romforskning, med hovedfokus på USA.


På lager
Del


Materiellpakke mennsker i verdensrommet


Denne ressursen tar for seg:

 • Den internasjonale romstasjonen
 • Romferge
 • Hubble-romteleskopet
 • Lunar Roving Vehicle
 • Romdrakt
 • Oransje romdrakt
 • Saturn 5
 • Ham
 • Gemini capsule


NB! Materiellpakka kan gjerne kombineres med konkreter Mennesker i verdensrommet, som du finner her.Velg mellom stor og liten materiell-pakke


Materiellpakke stor inneholder

 • 9x navnekort
 • 9x bildekort med navn (kontrollkort)
 • 9x bildekort uten navn
 • 9x definisjonskort (lesenivå 1 og lesenivå 2)
 • 9x definisjonskort med utelatte begrep

+ sporingskort med begrep

+ 4 arbeidsark med fargeleggingsfigurer

+ 4 skriveark (bokstavhus og vanlige linjer) med fargeleggingsfigurerMateriellpakke mini inneholder

 • 9x navnekort
 • 9x bildekort med navn (kontrollkort)
 • 9x bildekort uten navn


Størrelse på kortmateriellet

PDF-filen er beregnet for utskrift på A4-ark. 

Kortmateriellet er beregnet til kortstativ (ekstra bredt)

Kortene har denne størrelsen

 • Definisjonskort og kontrollkort er 13,7 cm høye og 14 cm brede.
 • Bildekort og definisjonskort med utelatte begrep er 10,7 cm høye og 14 cm brede.
 • Navnelapper er 3 cm høye og 14 cm brede.
 • Sporingskort er 6,5 cm høye og 26 cm brede.
 • Skriveark er på én A4 side.


Forankring i læreplan

Materiellet er utviklet med utgangspunkt i læreplanen (både regulær læreplan og læreplan for montessori).


Montessori læreplan - Geografi

«Barna skal oppleve menneskehetens teknologiske tidslinje fra enkle maskiner til moderne teknologi. Elevene skal forstå teknologiske prinsipper og virkemåter.». (Læreplan for montessoriskolen, s. 53).


Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde Universets opprinnelse, himmellegemer, solsystemet og naturkrefter/fysikk/teknologi»

 • Når mennesker har oppdaget naturkrefter har de skapt teknologi (redskaper, maskiner, teknikker og systemer) for å utnytte dem for å løse praktiske problemer, eller utføre arbeid.

Aktuelle kompetansemål etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet

 • Undersøke teknologiens historie ved å utforske enkle maskiner og deres prinsipper.

Aktuelle kompetansemål etter andre halvdel av det andre utviklingstrinnet:

 • Gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg.
 • Reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer.


Montessori læreplan - Historie og samfunn

Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Førhistorisk tid»

 • Mennesker har ikke alltid visst om jordas alder, og lærer stadig mer om hvordan jorda ble til. Det har tatt lang tid for mennesker å oppdage jordas og universets alder. Vi kunne ikke begynne å forstå den før vi hadde utviklet teknologien som kunne hjelpe oss.

Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Menneskets arbeid og oppfinnsomhet, ulike typer samfunn, samfunnsstruktur og sosiale revolusjoner»

 • Samspillet mellom teknologi, økonomi, befolkning og sosial struktur påvirker utviklingen av et samfunn over tid.
 • Visse tidlige oppdagelser har hatt stor påvirkning på hele menneskehetens historie.

Aktuelle kompetansemål etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet

 • Samtale om muligheter og utfordringer ved menneskelige oppfinnelser og nyvinninger, som for eksempel teknologi.


Regulær læreplan - naturfag

Verdensrommet er ett av hovedområdene i naturfag fra 1. til 10. trinn.


Hovedområdet dreier seg om vårt solsystem, jordas plass og det ytre verdensrom. Gjennom forskning og teknologiske nyvinninger øker kunnskapen om verdensrommet. Emnet egner seg til å trekke inn framtidsperspektiver og åpner dermed for nysgjerrighet, undring og fasinasjon.


Aktuelle kompetansemål etter 7. trinn:

 • Gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg.
 • Gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet.