Mennesker i verdensrommet, 9 stk romfartshistorie konkreter

 • kr 279

Konkreter til temaet romvirksomhet, romforskning og romfartshistorie. Settet inneholder 9 konkreter av plast, håndmalt, ikke giftige og BPA-frie.

På lager
Del

Konkreter til temaet romvirksomhet, romforskning og romfartshistorie.

Settet inneholder 9 konkreter av plast, håndmalt, ikke giftige og BPA-frie.

 • Den internasjonale romstasjonen
 • Romferge
 • Hubble-romteleskopet
 • Lunar Roving Vehicle
 • Romdrakt
 • Oransje romdrakt
 • Saturn 5
 • Ham
 • Gemini capsule


Egner seg for alder 4+.


Nb. Det er utviklet undervisningsmateriell som passer til denne ressursen. Bildekort og fakta-tekster finner du her.


Størrelse og vekt

Konkretene er ca. 4 x - 6 cm.
Settet veier 82 g.

Vedlikehold

Rengjøres med en fuktig klut.


Forankring i læreplan

Materiellet er utviklet med utgangspunkt i læreplanen (både regulær læreplan og læreplan for montessori).


Montessori læreplan - Geografi

«Barna skal oppleve menneskehetens teknologiske tidslinje fra enkle maskiner til moderne teknologi. Elevene skal forstå teknologiske prinsipper og virkemåter.». (Læreplan for montessoriskolen, s. 53).


Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde Universets opprinnelse, himmellegemer, solsystemet og naturkrefter/fysikk/teknologi»

 • Når mennesker har oppdaget naturkrefter har de skapt teknologi (redskaper, maskiner, teknikker og systemer) for å utnytte dem for å løse praktiske problemer, eller utføre arbeid.

Aktuelle kompetansemål etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet

 • Undersøke teknologiens historie ved å utforske enkle maskiner og deres prinsipper.

Aktuelle kompetansemål etter andre halvdel av det andre utviklingstrinnet:

 • Gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg.
 • Reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer.


Montessori læreplan - Historie og samfunn

Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Førhistorisk tid»

 • Mennesker har ikke alltid visst om jordas alder, og lærer stadig mer om hvordan jorda ble til. Det har tatt lang tid for mennesker å oppdage jordas og universets alder. Vi kunne ikke begynne å forstå den før vi hadde utviklet teknologien som kunne hjelpe oss.

Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Menneskets arbeid og oppfinnsomhet, ulike typer samfunn, samfunnsstruktur og sosiale revolusjoner»

 • Samspillet mellom teknologi, økonomi, befolkning og sosial struktur påvirker utviklingen av et samfunn over tid.
 • Visse tidlige oppdagelser har hatt stor påvirkning på hele menneskehetens historie.

Aktuelle kompetansemål etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet

 • Samtale om muligheter og utfordringer ved menneskelige oppfinnelser og nyvinninger, som for eksempel teknologi.


Regulær læreplan - naturfag

Verdensrommet er ett av hovedområdene i naturfag fra 1. til 10. trinn.


Hovedområdet dreier seg om vårt solsystem, jordas plass og det ytre verdensrom. Gjennom forskning og teknologiske nyvinninger øker kunnskapen om verdensrommet. Emnet egner seg til å trekke inn framtidsperspektiver og åpner dermed for nysgjerrighet, undring og fasinasjon.


Aktuelle kompetansemål etter 7. trinn:

 • Gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg.
 • Gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet.


Hva er konkreter?

«Konkreter» er «konkretiserte abstraksjoner». De er ment som visuell og taktil støtte. Det er fysiske redskaper som anvendes i montessori i takt med barnets utvikling. Konkreter brukes spesielt i barnehagen og i de første trinnene på barneskolen.

I montessoripedagogikken deles barnets utvikling inn i fire stadier eller trinn. Det første utviklingstrinnet (0–6 år) kjennetegnes ved at barnet har et absorberende sinn. Barnet er konkret i sin tenkning, det erfarer verden gjennom sensorisk utforskning av konkreter.

I det andre utviklingstrinnet (6–12 år) beveger barnet seg bort fra konkret tenkning og læring og mot å arbeide abstrakt. Barnet lærer å kunne gjøre generaliseringer, forstå sammenhenger og sette opp regler. Pedagogen gjør vurderinger om elevenes evne til abstrakt tenkning. Det kalles en gradvis abstraksjonsprosess, der eleven går fra å jobbe med konkret materiell til mindre konkret materiell.