PDF Dyr på Gården - Bondegård - Tredelskort

 • kr 159

A3-PDF med kortmateriell, sporingskort og skriveark. Tredelskort (kontrollkort, bildekort og navnekort) tar for seg 10 gårdsdyr.På lager
Del


Materiellpakke tema Bondegård 


Egner seg for elever i alderen 4–7 år.

Kortmateriellet kan brukes både med og uten konkreter .


Velg språk og størrelse på materiell-pakka


Materiellpakke norsk / engelsk består av:

 • 10 x navnekort
 • 10 x bildekort med navn (kontrollkort)
 • 10 x bildekort uten navn

+ skriveark (bokstavhus)

+ sporingskort


Fordelspakke norsk + engelsk

 • 20 x navnekort (10 x norsk og 10 x engelsk)
 • 20 x bildekort med navn (kontrollkort) (10 x norsk og 10 x engelsk)
 • 20 x bildekort uten navn (10 x norsk og 10 x engelsk)

+ skriveark (bokstavhus)

+ sporingskort

+ 2 bonus arbeidsark norsk/engelsk


Størrelse


A4 eller A3

Velg først ønskelig papirstørrelse/format. 

Hvis du har mulighet for utskrift i A3, anbefaler jeg å velge denne størrelsen. Plakater og plansjer er finest i stor størrelse. PDF-filen i A3 format bruker også litt færre ark, og er derfor også et mer bærekraftig valg.

Hvis du kun har A4-skriver velger du denne størrelsen. PDF-filen som du får da, er tilpasset til utskrift på A4-ark.


Størrelse på kortmateriellet

Når du får PDF-filen skriver du ut i henholdsvis A3 eller A4. Så klipper du ut kortene (og du kan laminere kortene, om ønskelig).

Kortene har denne størrelsen

 • Kontrollkort er 10,3 cm høye og 10 cm brede.
 • Bildekort er 7,8 cm høye og 10 cm brede.
 • Navnekort er 2,5 cm høye og 10 cm brede.
 • Sporingskort er 6,5 cm høye og 26 cm brede.
 • Skriveark kan skrives ut i enten A4- eller A3-størrelse.


Forankring i læreplan

Materiellet er utviklet med utgangspunkt i læreplanen.


Montessori læreplan - biologi


Nøkkelmateriell

Hvem er jeg? – bilde- og tekstkort om planter og dyr er nøkkelmateriell i faget biologi, kunnskaps- og utforskningsområdet «Fundamentale behov, delenes funksjon, variasjon og tilpasning» (Læreplan for Montessori).


Aktuelle kompetansemål - Biologi

Etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet skal elevene kunne bruke sine nøkkeloppdagelser til å:

 • samtale om plantenes, dyrenes og menneskenes gjensidige avhengighet.
 • delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte.
 • gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas.
 • samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre lokale miljøtiltak.