Bondegård, gårdsdyr konkreter, 10 stk miniatyrfigurer

 • kr 229

Konkretene viser 10 dyr som er vanlige å finne på gården. Miniatyrfigurene er laget av plast, håndmalt, ikke giftige og BPA-frie.

På lager
Del

10 konkreter av plast, håndmalt, ikke giftige og BPA-frie.

Konkretene viser 10 dyr som er vanlige å finne på gården.

 • ku
 • vær
 • sau
 • hund
 • høne
 • hane
 • gris
 • hest
 • esel
 • geit

Egner seg for alder 4+.


Størrelse og vekt

Konkretene er 3 - 4 cm x 3,5 - 6 cm.

Settet veier 96 g.


Vedlikehold

Rengjøres med en fuktig klut.


Læremål

Disse konkretene kan brukes til å introdusere de ulike gårdsdyrene for barna. Sammen med kortmateriell kan det være et verktøy bl.a. for å lære barna navn på dyrene og organisere dyrene etter egenskaper.
Hvem er jeg? – bilde- og tekstkort om planter og dyr er nøkkelmateriell i faget biologi, kunnskaps- og utforskningsområdet «Fundamentale behov, delenes funksjon, variasjon og tilpasning» (Læreplan for Montessori).


Aktuelle kompetansemål - Biologi
Etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet skal elevene kunne bruke sine nøkkeloppdagelser til å:

 • samtale om plantenes, dyrenes og menneskenes gjensidige avhengighet.
 • delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte.
 • gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas.
 • samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre lokale miljøtiltak.


Hva er konkreter?

«Konkreter» er «konkretiserte abstraksjoner». De er ment som visuell og taktil støtte. Det er fysiske redskaper som anvendes i montessori i takt med barnets utvikling. Konkreter brukes spesielt i barnehagen og i de første trinnene på barneskolen.

I montessoripedagogikken deles barnets utvikling inn i fire stadier eller trinn. Det første utviklingstrinnet (0–6 år) kjennetegnes ved at barnet har et absorberende sinn. Barnet er konkret i sin tenkning, det erfarer verden gjennom sensorisk utforskning av konkreter.

I det andre utviklingstrinnet (6–12 år) beveger barnet seg bort fra konkret tenkning og læring og mot å arbeide abstrakt. Barnet lærer å kunne gjøre generaliseringer, forstå sammenhenger og sette opp regler. Pedagogen gjør vurderinger om elevenes evne til abstrakt tenkning. Det kalles en gradvis abstraksjonsprosess, der eleven går fra å jobbe med konkret materiell til mindre konkret materiell.