Balansespill: vekt og figurer i tre - læremiddel matematikk

 • kr 349

Plasser figurene på balansebrettet uten at de tipper! Læremiddel for barnehage og småtrinn.

På lager
Del

Læremiddel bl.a. til å øve på balanse, vekt og veiing, samt formstudie.

Settet består av:

 • Stødige figurer i tre: 6 menneskeskikkelser og 4 ulike trær.
 • Balansebrett og klosse.
 • Oppbevaringspose til figurene.


Figurene kan gjerne også brukes til formstudie:

Elevene utforsker figurene som følger med settet, og forholdet mellom figurene (kongruens, ekvivalens og formlikhet). De gjør seg formeninger om hva figurene veier, og hvilke figurer som veier like mye.


Egner seg for alder 4+.


Størrelse og vekt

Balansebrettet er 25 cm x 4 cm og balanseklossen er 9,5 cm x 2,8 cm, og har en tykkelse på 4 cm.

Figurene:

 • 2x figurer 4,3 cm x 1,7 cm.
 • 4x figurer 3,4 cm x 1,5 cm (i to ulike farger).

Trærne: 

Det minste treet er 4,2 cm x 3,5 cm, det største treet er 9,3 cm x 3,2 cm.


Hele settet veier 197 g.


Vedlikehold

Rengjøres med en fuktig klut.


Forankring i læreplan for Montessori


Matematikk

Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Kongruens, formlikhet, ekvivalens, areal og volum»

Måling: Jeg kan bruke sammenligninger av tallstørrelser, mengde, måleenheter og måleusikkerhet for beregninger i utforskende arbeid.


Geometri

Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Kongruens, formlikhet, ekvivalens, areal og volum»

 • To former eller legemer kan være av nøyaktig lik størrelse og form (kongruente).
 • To former eller legemer kan være av nøyaktig lik form, men ulik størrelse (formlik).
 • To former eller legemer kan være av lik størrelse, men ulik form (ekvivalent, likeverdig).

Etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet skal elevene kunne bruke sine nøkkeloppdagelser til å:

 • Utforske, tegne og beskrive geometriske figurer fra sitt eget nærmiljø og argumentere for måter å sortere dem på etter egenskaper.
 • Utforske, beskrive og sammenligne egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer ved å bruke vinkler, kanter og hjørner.
 • Bruke ikke-standardiserte måleenheter for areal og volum i praktiske situasjoner og begrunne valget av måleenhet.
 • Utforske kongruens, ekvivalens og formlikhet og forhold mellom figurer, og bruke begrepene i egen utforskning.


Forankring i regulær læreplan


Matematikk

Kompetansemål etter 2. trinn


Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • Ordne tall, mengder og former ut fra egenskaper, sammenligne dem og reflektere over om det kan gjøres på flere måter.
 • Måle og sammenligne størrelser som gjelder lengde og areal, ved hjelp av ikke-standardiserte og standardiserte måleenheter, beskrive hvordan og samtale om resultatene.
 • Lage og følge regler og trinnvise instruksjoner i lek og spill.