PDF Livssyklusen til en bønneplante - bønnenplantens livssyklus - spiring av bønner

 • kr 279

Lær om bønneplantens livssyklus! Stor materiellpakke for barnehage og grunnskole om ulike utviklingsstadier til en bønneplante. Kortmateriell med nivådelte teksPå lager
Del

Bønneplantens livssyklus

Undervisningsopplegg for småtrinn og mellomtrinn.


Materiellpakke 32 kort++

Bildekort med akvarell illustrasjoner

 • 4x navnekort
 • 4x bildekort med navn (kontrollkort)
 • 4x bildekort uten navn

Nivådelte tekster

 • 4x definisjonskort (med forklarende tekst), lesenivå 1
 • 4x definisjonskort med utelatte begrep, lesenivå 1
 • 4x definisjonskort (med forklarende tekst), lesenivå 2
 • 4x definisjonskort med utelatte begrep, lesenivå 2

+  oversiktsplansje med løse navnelapper

+ oversiktsplansje fotografi av bønneplantens livssyklus fra spiring til frøplante

+ 4 sporingsark med faktatekster

+ 4 sporingskort med begrep

+ 1 arbeidsark

+ skriveark (bokstavhus og vanlige linjer) med fargeleggingsfigurer

+ K&H mal: livssyklushjul


Kortmateriellet kan gjerne brukes sammen med konkreter og praktiske eksperimenter i klasserommet (spiring av bønner i glass).Størrelse


A4 eller A3

Velg først ønskelig papirstørrelse/format. 

Hvis du har mulighet for utskrift i A3, anbefaler jeg å velge denne størrelsen. 

Hvis du kun har A4-skriver velger du denne størrelsen. PDF-filen som du får da, er tilpasset til utskrift på A4-ark.


Størrelse på kortmateriellet

Når du får PDF-filen skriver du ut i henholdsvis A3 eller A4. Så klipper du ut kortene (og du kan laminere kortene, om ønskelig).

Kortene har denne størrelsen

 • Kontrollkort er 10,3 cm høye og 10 cm brede.
 • Bildekort er 7,8 cm høye og 10 cm brede.
 • Navnekort er 2,5 cm høye og 10 cm brede.
 • Sporingskort er 6,5 cm høye og 26 cm brede.


Forankring i læreplan

Materiellet er utviklet med utgangspunkt i læreplanen.


Montessori læreplan - biologi


Nøkkelmateriell

Materiell om livssykluser til planter og dyr er nøkkelmateriell i faget biologi. Det gjelder også for lettleste bøker om planter og dyr.


Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Fundamentale behov, delenes funksjon, variasjon og tilpasning»

 • Planter produserer sin egen mat/er selvforsørgende og de fleste driver med fotosyntese.
 • Delene på en plante har ulike funksjoner, de samarbeider og tjener dermed plantens helhet.
 • Planter reproduserer seg på ulike måter.
 • Ulike planter og dyr har egenskaper som vi kan se som hjelper dem til å trives i ulike miljøer.