Montessori puslespill - bønnefrøets deler - frøplante, naturfag

 • kr 299

Puslespill om bønnefrøets deler. Stødig brett av tre, med små brikker og tre-knagger. Bruk gjerne sammen med kortmateriell.

På lager
Del

Puslespill bønnefrøets deler. Brett og brikker av tre med små treknotter.

NB. Det er utviklet en egen materiellpakke som hører til puslespillet: PDF Bønnefrøets deler og funksjon.


Størrelse og vekt

Puslespillet er 23,8 cm × 23,8 cm og har en tykkelse på 1 cm. 

Hele settet veier ca. 307 g. 


Forankring i læreplan

Materiellet er utviklet med utgangspunkt i læreplanen.


Montessori læreplan - biologi


I Montessori er biologi faget delt inn i botanikk, zoologi, menneskekroppen og mikroskopisk liv & cellebiologi. I botanikk undersøker elevene plantens deler og ser på hvilke jobber de gjør for planten, og hverandre. ´Usynlige prosesser´ blir synliggjort ved hjelp av konkretiseringer, eksperimenter, fortellinger, plansjer og metaforer.

Først rettes søkelyset mot hovedfunksjonen av en del. Deretter fordyper elevene seg i detaljer som samarbeid mellom deler, variasjon og tilpasninger til klimatiske og geografiske betingelser. Funksjonsarbeidet legger grunnlaget for klassifiseringsarbeid.


Nøkkelmateriell

Materiell om plantenes og dyrenes deler er nøkkelmateriell i faget biologi. Det gjelder også for lettleste bøker om planter og dyr.


Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Fundamentale behov, delenes funksjon, variasjon og tilpasning»

 • Planter produserer sin egen mat/er selvforsørgende og de fleste driver med fotosyntese.
 • Delene på en plante har ulike funksjoner, de samarbeider og tjener dermed plantens helhet.
 • Avhengig av omgivelsene planter må tilpasse seg, kan det oppstå variasjoner innenfor delene og deres funksjon.
 • Planter reproduserer seg på ulike måter.
 • Ulike planter og dyr har egenskaper som vi kan se som hjelper dem til å trives i ulike miljøer.


Aktuelle kompetansemål
Etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet skal elevene kunne bruke sine nøkkeloppdagelser til å:

 • Utforske og beskrive plantenes og dyrenes  grunnleggende behov og samtale om plantenes og dyrenes tilpasning
 • Samtale om plantenes, dyrenes og menneskenes gjensidige avhengighet
 • Utforske sansene gjennom lek ute og inne, og i arbeid med materiellet, og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon

Etter andre halvdel av det andre utviklingstrinnet skal elevene kunne bruke sine nøkkeloppdagelser til å:

 • Utforske og sammenligne ulike dyr og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut.
 • Gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet


Regulær læreplan - naturfag


Kompetansemål etter 2. trinn

 • Undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer.
 • Utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaper.
 • Utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre.
 • Utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon.

Kompetansemål etter 4. trinn

 • Undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar.
 • Bruke tabeller og figurer til å organisere data, lage forklaringer basert på data og presentere funn.
 • Sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag.