PDF Bladene til løvtrær - undervisningsopplegg mellomtrinn - bladform

 • kr 439

Kortmateriell og arbeidsark som tar for seg bladformen til ulike løvtrær. Et artig materiell som passer utmerket til høsten.På lager
Del

Fordypningsmateriell bladform


Materiellet setter fokus på bladene til 14 løvtrær: 

 • alm
 • ask
 • bøk
 • hassel
 • hengebjørk
 • hestekastanje
 • lind
 • osp
 • rogn
 • selje
 • sommereik
 • spisslønn
 • svartor
 • vintereik

Materiellet kan gjerne brukes på små- og mellomtrinnet. Det egner seg utmerket som fordypningsmateriell, etter at elevene har blitt kjent med fagbegrepene knyttet til bladform. 

Det er et ganske stort materiell. Det kan brukes i sin helhet, eller dere kan velge ut akkurat de treslagene som finnes i skolens nærområdet.Pakken inneholder:

 • 14x bildekort med nærbilde av bladet
 • 14x kontrollkort (bildekort med begrep)
 • 14x definisjonskort (med forklarende tekst som beskriver bladet)
 • 14x definisjonskort med utelatte begrep
 • 14x navnelapper

+ 14 sporingsark med faktatekster (skrivetrening)

+  14 sporingskort (med begrep)

+ 2 arbeidsark (hva heter jeg? / fargeleggingsark)

+ skriveark (bokstavhus og vanlige linjer) med fargeleggingsfigurer


På definisjonskortene står det en kort, forklarende tekst som beskriver bladet ved hjelp av fagord (som for eksempel ''lappet'', ''tannet'' osv. Det vitenskapelige latinske navnet er også oppgitt, i tillegg til familienavnet.


Størrelse

Når du skriver PDF-filen ut på A4-ark har kortene denne størrelsen: 

 • Kontrollkort er 10,3 cm høye og 10 cm brede.
 • Bildekort er 7,8 cm høye og 10 cm brede.
 • Navnekort er 2,5 cm høye og 10 cm brede.
 • Sporingskort er 6,5 cm høye og 26 cm brede.


Forankring i læreplan

Materiellet er utviklet med utgangspunkt i læreplanen.


Montessori læreplan - biologi


Nøkkelmateriell

Bilde-tekstmateriell for klassifisering av planteriket og dyreriket er nøkkelmateriell i faget biologi. Det gjelder også for lettleste bøker om planter og dyr.


Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Klassifisering»

 • Mennesker har gruppert levende organismer ut fra ulike egenskaper. De har lagd systemer som klassifiserer organismer. 
 • Noen organismer ligner hverandre fordi de er i slekt. Noen organismer ligner hverandre av andre grunner relatert til tilpasning. 
 • Levende organismer kan deles i grupper som vi kaller for riker. Riker kan deles opp i mindre grupper helt til man kommer til individet.


Aktuelle kompetansemål i faget biologi

Etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet skal elevene kunne bruke sine nøkkeloppdagelser til å:

 • Oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring og hvorfor året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon, og andre steder i verden.
 • Utforske naturområder i nærmiljøet, og drøfte bærekraftig bruk av områdene.
 • Utforske sansene gjennom lek ute og inne, og i arbeid med materiellet, og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon.
 • Observere og samtale om biotoper i nærmiljøet.
 • Samtale om plantenes, dyrenes og menneskenes gjensidige avhengighet.
 • Delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte.