Pedagogiske puslespill botanikk: blomst, blad, tre. Delenes funksjon.

  • kr 299

Pedagogiske puslespill tema botanikk. Nøkkelmateriell i Montessori, biologi: kunnskaps- og utforskningsområdet delenes funksjon.


På lager
Del

Puslespillet viser de ulike delene til blomster/blader/trær og kan gjerne kombineres med kortmateriell, plansjer og annet materiell som utdyper delenes funksjon.


Vi har også utviklet kortmateriell som kan brukes sammen med puslespillet:

Kortmateriell om bladets deler og funksjon

Kortmateriell om blomstens deler og funksjon (kommer snart)


Bruk i klasserommet

For de yngste elevene stimulerer puslespillet gjenkjennelse av form og finmotorikk. For de eldre elevene brukes puslespillene til studiet av plantenes indre og ytre deler.


Utseende

Puslespill av blankt tre med figurer. Hver brikke har et lite feste som stikker ut, for å gjøre det enkelt å løfte brikkene og sette dem på plass.

Størrelse og vekt

Hvert puslespill er 22,5 cm × 22,5 cm og har en tykkelse på 0,5 cm.  

Ett puslespill veier 225 gram.

Forankring i læreplan

Materiellet er knyttet til Montessori læreplan.Montessori læreplan - biologi


I Montessori er biologi faget delt inn i botanikk, zoologi, menneskekroppen og mikroskopisk liv & cellebiologi. I botanikk undersøker elevene plantens deler og ser på hvilke jobber de gjør for planten, og hverandre. ´Usynlige prosesser´ blir synliggjort ved hjelp av konkretiseringer, eksperimenter, fortellinger, plansjer og metaforer.

Først rettes søkelyset mot hovedfunksjonen av en del. Deretter fordyper elevene seg i detaljer som samarbeid mellom deler, variasjon og tilpasninger til klimatiske og geografiske betingelser. Funksjonsarbeidet legger grunnlaget for klassifiseringsarbeid.


Nøkkelmateriell

Materiell om plantenes og dyrenes deler er nøkkelmateriell i faget biologi.