Pedagogiske puslespill botanikk: blomst, blad, tre. Delenes funksjon.

  • kr 279

Pedagogiske puslespill tema botanikk. Nøkkelmateriell i Montessori, biologi: kunnskaps- og utforskningsområdet delenes funksjon.


På lager
Del

Puslespillet viser de ulike delene til blomster/blader/trær og kan gjerne kombineres med kortmateriell, plansjer og annet materiell som utdyper delenes funksjon.

Vi har også utviklet kortmateriell som passer til puslespillet om bladets deler og funksjon.


Bruk i klasserommet

For de yngste elevene stimulerer puslespillet gjenkjennelse av form og finmotorikk. For de eldre elevene brukes puslespillene til studiet av plantenes indre og ytre deler.


Utseende

Puslespill av blankt tre med figurer. Hver brikke har et lite feste som stikker ut, for å gjøre det enkelt å løfte brikkene og sette dem på plass.

Størrelse og vekt

Hvert puslespill er 22,5 cm × 22,5 cm og har en tykkelse på 0,5 cm.  

Ett puslespill veier 225 gram.

Forankring i læreplan

Materiellet er knyttet til Montessori læreplan.Montessori læreplan - biologi

Nøkkelmateriell

Hvem er jeg? – bilde- og tekstkort om planter og dyr er nøkkelmateriell i faget biologi, kunnskaps- og utforskningsområdet «Fundamentale behov, delenes funksjon, variasjon og tilpasning» (Læreplan for Montessori).


Aktuelle kompetansemål - Biologi
Etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet skal elevene kunne bruke sine nøkkeloppdagelser til å:

  • samtale om plantenes, dyrenes og menneskenes gjensidige avhengighet.
  • delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte.
  • gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas.
  • samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre lokale miljøtiltak.