PDF Bladets deler og funksjon - Montessori kortmateriell for grunnskolen

 • kr 259

Kortmateriellet tar for seg løvbladets deler og forklarer funksjonen ved hjelp av korte, enkle faktatekster. Et artig materiell som passer bra til høsten.På lager
Del

Materiellpakke løvbladets deler


Kortmateriellet er utviklet for å kunne brukes både alene og sammen med puslespillet om bladets deler


Materiellpakke 30 kort

 • 6x navnekort
 • 6x bildekort med navn (kontrollkort)
 • 6x bildekort uten navn
 • 6x definisjonskort (med forklarende tekst)
 • 6x definisjonskort med utelatte begrep

+  oversiktsplansje med løse navnelapper

+  6 sporingskort

+ 1 arbeidskark og 1 ark med fargeleggingsfigur

+ 6 sporingsark (faktester er skrevet med stiplede bokstaver)

+ skriveark (bokstavhus og vanlige linjer)


Størrelse


A4 eller A3

Velg først ønskelig papirstørrelse/format. 

Hvis du har mulighet for utskrift i A3, anbefaler jeg å velge denne størrelsen. 

Hvis du kun har A4-skriver velger du denne størrelsen. PDF-filen som du får da, er tilpasset til utskrift på A4-ark.


Størrelse på kortmateriellet

Når du får PDF-filen skriver du ut i henholdsvis A3 eller A4. Så klipper du ut kortene (og du kan laminere kortene, om ønskelig).

Kortene har denne størrelsen

 • Kontrollkort er 10,3 cm høye og 10 cm brede.
 • Bildekort er 7,8 cm høye og 10 cm brede.
 • Navnekort er 2,5 cm høye og 10 cm brede.
 • Sporingskort er 6,5 cm høye og 26 cm brede.


Forankring i læreplan

Materiellet er utviklet med utgangspunkt i læreplanen.


Montessori læreplan - biologi


Nøkkelmateriell

Materiell om plantenes og dyrenes deler er nøkkelmateriell i faget biologi. Det gjelder også for lettleste bøker om planter og dyr.


Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Fundamentale behov, delenes funksjon, variasjon og tilpasningi»

 • Dyr har ulike livssykluser, atferd, kroppssystemer og kroppsdeler, og deres funksjon avhenger av de omgivelse dyret må tilpasse seg til.
 • Dyr reproduserer seg og tar vare på avkommet på ulike måter.

Aktuelle kompetansemål i faget biologi

Etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet skal elevene kunne bruke sine nøkkeloppdagelser til å:

 • Oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring og hvorfor året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon, og andre steder i verden.
 • Utforske naturområder i nærmiljøet, og drøfte bærekraftig bruk av områdene.
 • Utforske sansene gjennom lek ute og inne, og i arbeid med materiellet, og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon.
 • Observere og samtale om biotoper i nærmiljøet.
 • Samtale om plantenes, dyrenes og menneskenes gjensidige avhengighet.