PDF Triumfbuens deler - Romerriket - Samfunnsfag, byggekunst & geometri

 • kr 239

Materiellet tar for seg triumfbuens deler, og introduserer fagbegrepene og betydningen i klar og enkel tale.


På lager
Del


Materiellpakke Triumfbuens deler


PDF-pakken består av kortmateriell, sporingskort og ulike arbeidsark til elevenes etterarbeid.

Kortmateriellet skal gjerne brukes sammen med byggesettet Romersk triumfbue, som du finner her.


Materiellpakken inneholder:

 • 6x navnekort
 • 6x bildekort med navn (kontrollkort)
 • 6x bildekort uten navn
 • 6x definisjonskort (med forklarende tekst)
 • 6x definisjonskort med utelatte ord

+ 6 sporingskort

+ 2 ulike arbeidsark 

+ 1 sporingsark

+ fargeleggingsark med mal 

+ tomme skriveark (bokstavhus og linjer)Størrelse: vanlig eller stor


PDF A4-størrelse 

Denne filen er beregnet til kortstativ (ekstra bredt)

Obs! Kortene er ekstra store, på lik linje med annet kulturfagmateriell som selges i denne nettbutikken.

Skriften er også større. Velg derfor A4-størrelse hvis du skal bruke materiellet på 1-4 trinn.

Kortene har denne størrelsen:

 • Definisjonskort og kontrollkort er 13,7 cm høye og 14 cm brede.
 • Bildekort og definisjonskort med utelatte begrep er 10,7 cm høye og 14 cm brede.
 • Navnelapper er 3 cm høye og 14 cm brede.
 • Skriveark er på én A4 side.


PDF A3-størrelse 

Denne filen er tilpasset til utskrift på A3-ark og kortstørrelse er beregnet til kortholder standard størrelse.

Obs! Kortmateriellet har vanlig størrelse / samme størrelse som øvrig kortmateriell som selges i denne nettbutikken.

Skriftstørrelsen er litt mindre, og egner seg derfor best for elever på 5. trinn og oppover.

Kortene har denne størrelsen:

 • Definisjonskort og Kontrollkort er 10,3 cm høye og 10 cm brede.
 • Bildekort og definisjonskort med utelatte begrep er 7,8 cm høye og 10 cm brede.
 • Navnekort er 2,5 cm høye og 10 cm brede.
 • Sporingskort er 6,5 cm høye og 26 cm brede.


Forankring i læreplan

Materiellet er utviklet med utgangspunkt i læreplanen (både regulær læreplan og læreplan for montessori).


Montessori læreplan - Historie og samfunn

I faget historie og samfunn passer materiellet om triumfbuenes deler som fordypning til nøkkelmateriellet sivilisasjonsens tidslinje og kunst og håndverk knyttet til andre kulturer og tider. Buer og hvelv er hovedelementer i romersk arkitektur. Triumfbuen er et eksempel på denne konstruksjonsteknikken og romersk monumentalbygging. Byggesettet kan derfor gjerne knyttes opp mot studiet av de store sivilisasjonene.


Montessori læreplan - Geometri

Geometri i det første utviklingstrinnet

«I barnehagen opplever barna først og fremst geometri gjennom sensoriske opplevelser. Barnet blir gjennom presentasjoner, materiell og arbeid eksponert for geometriske sannheter. Mye av materiellet har tydelige regulære former, alle bokstavene er formet av linjer, enten buede eller rette, og barna omgir seg med sylindre og prismer i ulike gjenstander hele tiden. Vi bruker sensorisk materiell som har geometrisk form. Dette er ikke geometriundervisning, men materiell for raffinering av sansene. Det er også en indirekte forberedelse til geometri, fordi barna blir kjent med dimensjoner, former og legemer og deres egenskaper, og lærer navn på prototypiske former og raffinerer den visuelle sansen som oppfatter former og dimensjoner.» (Montessori læreplan, s. 96).

Geometri i det andre utviklingstrinnet

Nøkkelmateriell i «Geometriens historie»

 • Håndlagd materiell som belyser geometriens historie: bilder av symmetri i naturen og den menneskeskapte verden, tesselering, geometriske former i kulturarven fra mange kulturer.

Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Geometriens historie»

 • Kulturer over hele verden og i mange tusen år har uttrykt seg gjennom geometri.
 • Geometri finnes i mange aspekter av «sopranaturaen», den menneskeskapte verden.
 • De tre grunnleggende formene: sirkel, kvadrat og trekant har hatt spesiell betydning for mennesker.

Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Fra legeme til punkt, punkt til legeme, linjer»

 • Linjer som møtes og buer som skjæres skaper forhold som har en betydning.
 • Symmetrilinjer kan finnes i mange former og kan hjelpe meg til å forstå formens egenskaper.

Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Polygoner og tredimensjonale figurer»

 • Former og figurer har navn. De har spesifikke navn og navn de deler med andre former og figurer med lignende egenskaper.
 • Former og figurer har deler, og disse delene kan hjelpe meg å forstå hvor mye plass de opptar.
 • Jeg kan gjennom konstruksjon og utforskning av geometriske former, geometriske sammenhenger og ulike figurer se mønstre og finne regler.
 • Det meste av det mennesker har konstruert har rene geometriske figurer som utgangspunkt.

Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Vinkler»

 • Når to linjestykker eller stråler møtes, danner de to vinkler.
 • Vi gir navn til vinklene ut fra åpningen mellom de to strålene.
 • Sirkelen er den store kalkulatoren av vinkelen. Alle vinkler «bo»” i en sirkel.


Regulær læreplan - samfunnsfag

Kompetansemål etter 4. trinn

 • Utforske kulturminner og hvordan mennesker levde i den tiden kulturminnene er fra, og sammenligne med hvordan vi lever i dag


Regulær læreplan - matematikk

Kompetansemål etter 2. trinn

 • Ordne tall, mengder og former ut fra egenskaper, sammenligne dem og reflektere over om det kan gjøres på flere måter.
 • Utforske, tegne og beskrive geometriske figurer fra sitt eget nærmiljø og argumentere for måter å sortere dem på etter egenskaper.

Kompetansemål etter 4. trinn

 • Utforske, beskrive og sammenligne egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer ved å bruke vinkler, kanter og hjørner.