Byggesett Romersk Triumfbue

 • kr 899

Byggesett av Romersk triumfbue. Dette er et selvkorrigerende, sensorisk materiale. Materiellet fremmer finmotorikk og konsentrasjon.

På lager
Del

Byggesett som består av to ferdigbygde sidedeler og løse klosser. Byggeklossene har ulike utforminger og utfordrer elevene til å undersøke form og funksjon nøye og plassere klossene i riktig rekkefølge når de bygger triumfbuen.

Det er et selvkorrigerende, sensorisk materiale. Materiellet fremmer finmotorikk og konsentrasjon.

Byggesettet kan brukes som individuell oppgave eller gruppeaktivitet.

Jeg har også utviklet kortmateriell som kan brukes sammen med byggesettet. Kortmateriell om triumfbuens deler finner du her.


Egner seg for alder 5+.


Størrelse og vekt

Settets grunnflate er 25 × 10 cm.

De ulike klossene er 2,4 x 2 (minste) til 9 × 4,3 cm (største).

Hele settet veier 950 g.


Veiledninger følger med

To veiledninger ligger i pakken sammen med byggesettet: én veiledning rettet mot voksne, og én som er rettet mot elevene.


Læringsmålet og bruk i klasserommet

Læringsmålet med dette byggesettet er å gi elevene en praktisk forståelse av hvordan bue- og hvelvkonstruksjon kan konstrueres arkitektonisk. Det er et sensorisk materiale, som kan brukes i faget geometri i barnehage og på småtrinnet.

I dag betraktes buer og hvelv som hovedelementer i romersk arkitektur. Triumfbuen er et eksempel på denne konstruksjonsteknikken og romersk monumentalbygging. Buer og hvelv ble bygd både som frittstående byggverk og som del av større byggverk. Vi ser det igjen i mange kjente eksempler fra Romerriket. Her kan vi nevne amfiteatret, akveduktbruen og kuppeltaket på Pantheon. Byggesettet kan derfor gjerne knyttes opp mot studiet av de store sivilisasjonene.


Forankring i læreplan

Materiellet er utviklet med utgangspunkt i læreplanen (både regulær læreplan og læreplan for montessori).


Montessori læreplan - Historie og samfunn

I faget historie og samfunn passer materiellet om triumfbuenes deler som fordypning til nøkkelmateriellet sivilisasjonens tidslinje og kunst og håndverk knyttet til andre kulturer og tider. Buer og hvelv er hovedelementer i romersk arkitektur. Triumfbuen er et eksempel på denne konstruksjonsteknikken og romersk monumentalbygging. Byggesettet kan derfor gjerne knyttes opp mot studiet av de store sivilisasjonene.Montessori læreplan - Geometri

Geometri i det første utviklingstrinnet

«I barnehagen opplever barna først og fremst geometri gjennom sensoriske opplevelser. Barnet blir gjennom presentasjoner, materiell og arbeid eksponert for geometriske sannheter. Mye av materiellet har tydelige regulære former, alle bokstavene er formet av linjer, enten buede eller rette, og barna omgir seg med sylindre og prismer i ulike gjenstander hele tiden. Vi bruker sensorisk materiell som har geometrisk form. Dette er ikke geometriundervisning, men materiell for raffinering av sansene. Det er også en indirekte forberedelse til geometri, fordi barna blir kjent med dimensjoner, former og legemer og deres egenskaper, og lærer navn på prototypiske former og raffinerer den visuelle sansen som oppfatter former og dimensjoner.» (Montessori læreplan, s. 96).

Geometri i det andre utviklingstrinnet

Nøkkelmateriell i «Geometriens historie»

 • Håndlagd materiell som belyser geometriens historie: bilder av symmetri i naturen og den menneskeskapte verden, tesselering, geometriske former i kulturarven fra mange kulturer.

Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Geometriens historie»

 • Kulturer over hele verden og i mange tusen år har uttrykt seg gjennom geometri.
 • Geometri finnes i mange aspekter av «sopranaturaen», den menneskeskapte verden.
 • De tre grunnleggende formene: sirkel, kvadrat og trekant har hatt spesiell betydning for mennesker.

Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Fra legeme til punkt, punkt til legeme, linjer»

 • Linjer som møtes og buer som skjæres skaper forhold som har en betydning.
 • Symmetrilinjer kan finnes i mange former og kan hjelpe meg til å forstå formens egenskaper.

Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Polygoner og tredimensjonale figurer»

 • Former og figurer har navn. De har spesifikke navn og navn de deler med andre former og figurer med lignende egenskaper.
 • Former og figurer har deler, og disse delene kan hjelpe meg å forstå hvor mye plass de opptar.
 • Jeg kan gjennom konstruksjon og utforskning av geometriske former, geometriske sammenhenger og ulike figurer se mønstre og finne regler.
 • Det meste av det mennesker har konstruert har rene geometriske figurer som utgangspunkt.

Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Vinkler»

 • Når to linjestykker eller stråler møtes, danner de to vinkler.
 • Vi gir navn til vinklene ut fra åpningen mellom de to strålene.
 • Sirkelen er den store kalkulatoren av vinkelen. Alle vinkler «bo»” i en sirkel.Regulær læreplan - samfunnsfag

Kompetansemål etter 4. trinn

 • Utforske kulturminner og hvordan mennesker levde i den tiden kulturminnene er fra, og sammenligne med hvordan vi lever i dag


Regulær læreplan - matematikk

Kompetansemål etter 2. trinn

 • Ordne tall, mengder og former ut fra egenskaper, sammenligne dem og reflektere over om det kan gjøres på flere måter.
 • Utforske, tegne og beskrive geometriske figurer fra sitt eget nærmiljø og argumentere for måter å sortere dem på etter egenskaper.

Kompetansemål etter 4. trinn

 • Utforske, beskrive og sammenligne egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer ved å bruke vinkler, kanter og hjørner.