PDF Romerske kulturminner - Byggekunst og buer - Samfunnsfag ressurs

 • kr 69

Materiellet introduserer Colloseum, Amfiteater, akvedukt og triumfbue, i klar og enkel tale. Perfekt for et undervisningsopplegg om Romerriket.


På lager
Del


Materiellpakke romerske kulturminner


I romerske bygninger kan vi ofte finne bueformen. Rundbuen er typisk for romersk arkitektur. Den går igjen i mange kjente byggverk.

Denne ressursen tar for seg fire kjente kulturminner:

 • Colloseum
 • Amfiteater
 • akvedukt
 • triumfbue


Liten PDF-pakke med matchingkort, sporingskort og skriveark med fargeleggingsfigurer.

Kortmateriellet skal gjerne brukes sammen med konkreter, som du finner her.


Materiellpakken inneholder:

 • 4x navnekort
 • 4x bildekort med navn (kontrollkort)
 • 4x bildekort uten navn
 • 4x definisjonskort (med forklarende tekst)
 • 4x definisjonskort med utelatte ord

+ 4 sporingskort

+ 2 tomme skriveark (bokstavhus og linjer)PDF A3-størrelse 

Denne filen er tilpasset til utskrift på A3-ark og kortstørrelse er beregnet til kortholder standard størrelse.

Kortene har denne størrelsen:

 • Definisjonskort og Kontrollkort er 10,3 cm høye og 10 cm brede.
 • Bildekort og definisjonskort med utelatte begrep er 7,8 cm høye og 10 cm brede.
 • Navnekort er 2,5 cm høye og 10 cm brede.
 • Sporingskort er 6,5 cm høye og 26 cm brede.


Forankring i læreplan


Materiellet er utviklet med utgangspunkt i læreplanen (både regulær læreplan og læreplan for montessori).


Montessori læreplan - Historie og samfunn

I faget historie og samfunn passer materiellet til nøkkelmateriellet ''sivilisasjonsens tidslinje'' og ''kunst og håndverk knyttet til andre kulturer og tider.'' Buer og hvelv er hovedelementer i romersk arkitektur. Dette materiellet viser eksempler på denne konstruksjonsteknikken og romersk monumentalbygging. Materiellet kan derfor gjerne knyttes opp mot studiet av de store sivilisasjonene.


Montessori læreplan - Kunst og håndverk

«For at barnet skal se hvem det er i kosmos, vil man i montessoriskolen fokusere på den menneskelige kulturarven framfor den nasjonale kulturarven. Faget kunst og håndverk skal settes både i et historisk perspektiv og i et verdensperspektiv. (...) Elevene skal utforske samtidens visuelle kultur, kulturarv og håndverkstradisjoner fra ulike verdensdeler som kilde til opplevelser, forståelse og inspirasjon til egen skapende praksis.» (Montessori læreplan, s. 107-108).


Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Kulturforståelse»

 • Det å uttrykke seg, utsmykke og pynte er et av de åndelige behovene vi mennesker har og som vår menneskelige kulturarv vitner om.
 • Alle kulturer har og vil skape sin kunst, sin tolkning av omgivelsene og livet avhengig av tiden de lever i og tilgjengelige ressurser.
 • Gjennom studier av kunst og håndverk kan vi se kjennetegnene til en kultur.

Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Håndverksferdigheter»

 • Mennesker har og vil skape kunst med ulik hensikt: brukskunst, utsmykking, illustrasjon til tekst, skuespill, arkitektur og så videre.

Aktuelle kompetansemål etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet:

 • Samtale om bruk, funksjon og materialvalg i ulike bygninger og lage skisser med forslag til ny arkitektur.
 • Tolke form og symboler fra ulike kulturer og bruke disse i visuelle uttrykk.
 • Utforske mangfold i motiver og visuelle uttrykk i kunst fra ulike kulturer, verdensdeler og lage en digital presentasjon.


Montessori læreplan - Geometri

Geometri i det andre utviklingstrinnet

Nøkkelmateriell i «Geometriens historie»

 • Håndlagd materiell som belyser geometriens historie: bilder av symmetri i naturen og den menneskeskapte verden, tesselering, geometriske former i kulturarven fra mange kulturer.

Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Geometriens historie»

 • Kulturer over hele verden og i mange tusen år har uttrykt seg gjennom geometri.
 • Geometri finnes i mange aspekter av «sopranaturaen», den menneskeskapte verden.
 • De tre grunnleggende formene: sirkel, kvadrat og trekant har hatt spesiell betydning for mennesker.

Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Fra legeme til punkt, punkt til legeme, linjer»

 • Linjer som møtes og buer som skjæres skaper forhold som har en betydning.
 • Symmetrilinjer kan finnes i mange former og kan hjelpe meg til å forstå formens egenskaper.

Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Polygoner og tredimensjonale figurer»

 • Former og figurer har navn. De har spesifikke navn og navn de deler med andre former og figurer med lignende egenskaper.
 • Former og figurer har deler, og disse delene kan hjelpe meg å forstå hvor mye plass de opptar.
 • Jeg kan gjennom konstruksjon og utforskning av geometriske former, geometriske sammenhenger og ulike figurer se mønstre og finne regler.
 • Det meste av det mennesker har konstruert har rene geometriske figurer som utgangspunkt.

Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Vinkler»

 • Når to linjestykker eller stråler møtes, danner de to vinkler.
 • Vi gir navn til vinklene ut fra åpningen mellom de to strålene.
 • Sirkelen er den store kalkulatoren av vinkelen. Alle vinkler «bo»” i en sirkel.


Regulær læreplan - samfunnsfag

Kompetansemål etter 4. trinn

 • Utforske kulturminner og hvordan mennesker levde i den tiden kulturminnene er fra, og sammenligne med hvordan vi lever i dag.


Regulær læreplan - matematikk

Kompetansemål etter 4. trinn

 • Utforske, beskrive og sammenligne egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer ved å bruke vinkler, kanter og hjørner.