PDF Viltvoksende bartrær i Norge - Undervisningsopplegg for mellomtrinn om bartrær, kongler, barnåler

 • kr 429

Materiellet tar for seg fem bartrær som i dag vokser vilt i Norge: furu, gran, einer, barlind og lerk. For mellomtrinnet. Med arbeidshefte.På lager
Del

Materiellpakke

Furu, gran, lerk, barlind & einer


Bartrær er trær eller busker med nåleformede blad. Materiellet tar for seg fem bartrær som i dag vokser vilt i Norge: furu, gran, einer, barlind og lerk. 

På kortene finner elevene tydelige bilder og korte faktatekster, hvor de lærer:

 • Treets vitenskapelig navn.
 • Hvilken familie treet tilhører.
 • Hvor høyt treet vokser og hvor gammelt det kan bli.
 • Beskrivelse av barnålene til det spesifikke treet.
 • Beskrivelse av kongler/frø til det spesifikke treet.

Det følger også med arbeidsark til et hefte som kan brukes til fordypningsarbeid. I tillegg er det lagt ved sporingskort som kan brukes til skrivetrening.

Materiellet passer utmerket for elevenes utforskning av nærmiljøet, identifisering og klassifisering av bartrær. Kombiner opplegget gjerne med oppgaver i fagene uteskole, naturfag, mat & helse samt kunst & håndverk. Elevene kan for eksempel teste ut oppskrifter med einerbær, høste granskudd, kvae og lage grannålsolje. Kongler og nåler egner seg også utmerket til kunstprosjekter.

Materiellpakken er beregnet for bruk på 3-6. trinn.


Materiellpakke 75 kort

15 aspekter totalt, studie av 5 ulike bartrær:

 • furu
 • furukongler
 • furunåler
 • gran
 • grankongler
 • grannåler
 • lerk
 • lerkekongler
 • lerkenåler
 • barlind
 • barlindfrukt
 • barlindnåler
 • einer
 • einerbær(kongle)
 • einernåler

For hvert av disse aspektene er det laget følgende korttyper:

 • Bildekort
 • Navnekort (kort med begrep)
 • Kontrollkort (bilde + begrep)
 • Definisjonskort (med faktatekst)
 • Definisjonskort med utelatte ord


+ sporingskort

Skriv ut, klipp ut og laminer. Elevene kan bruke whiteboard-tusj til å øve seg på skriving av bokstavene.


+ arbeidshefte

Forside med fargleggingselementer og to arbeidsark med tomme felt er inkludert. Elevene skal lime inn bilder eller tegne treets ulike deler. De skal finne fram og fylle ut informasjon om:

 • Andre (norske) navn som treet også er kjent som
 • Vitenskapelig navn
 • Familie
 • Slekt
 • Utbredelse
 • Høyde
 • Sesong
 • Artige fakta
 • Spiselige deler
 • Bruk


Størrelse

Last ned PDF-filen og klipp ut kortene (og du kan laminere kortene, om ønskelig).

 • Kontrollkort er 10,3 cm høye og 10 cm brede.
 • Bildekort er 7,8 cm høye og 10 cm brede.
 • Navnekort er 2,5 cm høye og 10 cm brede.
 • Sporingskort er 6,5 cm høye og 26 cm brede.
 • Arbeidsark er beregnet for utskrift i A4.


Forankring i læreplan

Materiellet er utviklet med utgangspunkt i læreplanen.


Montessori læreplan - biologi


Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Klassifisering»

 • Mennesker har gruppert levende organismer ut fra ulike egenskaper. De har lagd systemer som klassifiserer organismer. 
 • Noen organismer ligner hverandre fordi de er i slekt. Noen organismer ligner hverandre av andre grunner relatert til tilpasning. 
 • Levende organismer kan deles i grupper som vi kaller for riker. Riker kan deles opp i mindre grupper helt til man kommer til individet.


Aktuelle kompetansemål i faget biologi

Etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet skal elevene kunne bruke sine nøkkeloppdagelser til å:

 • Oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring og hvorfor året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon, og andre steder i verden.
 • Utforske naturområder i nærmiljøet, og drøfte bærekraftig bruk av områdene.
 • Utforske sansene gjennom lek ute og inne, og i arbeid med materiellet, og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon.
 • Observere og samtale om biotoper i nærmiljøet.
 • Samtale om plantenes, dyrenes og menneskenes gjensidige avhengighet.
 • Delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte.

Etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet skal elevene kunne bruke sine nøkkeloppdagelser til å:

 • Oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring og hvorfor året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon, og andre steder i verden.
 • Utforske naturområder i nærmiljøet, og drøfte bærekraftig bruk av områdene.
 • Utforske sansene gjennom lek ute og inne, og i arbeid med materiellet, og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon.
 • Observere og samtale om biotoper i nærmiljøet.
 • Samtale om plantenes, dyrenes og menneskenes gjensidige avhengighet.