PDF Setningskort: Hva gjør elgen? - adjektiv og adverb

 • kr 120

Setningskort for å øve på ordklassene adjektiv og adverb. Perfekt for stasjonsundervisning og tilpasset opplæring. Elevene kombinerer setning med bilde.På lager
Del

Setningskort tema elg


Setningskortene er utviklet for å stimulere lesing og ordforståelse: Elevene skal tenke nøye over meningsinnholdet bak ordene og så kombinere setning og bilde.

Kortmateriellet egner seg til setningsanalyse, til øving på ordklasser og som utgangspunkt for elevenes eget skrivearbeid.

I dette materiellet vektlegges ordklassene adjektiv og adverb.

Perfekt for stasjonsundervisning og tilpasset opplæring. Elevene kombinerer setning med bilde og kontrollerer eget arbeid.


Materiellpakke

Tredelskort

 • 15x bildekort
 • 15x setningskort
 • 15x kontrollkort (setning + bilde)


Størrelse på kortmateriellet

Skriv ut PDF-filen i A4 og i fullfarge. 

Kortene har denne størrelsen

 • Bildekort er 4,8 cm høye og 4,8 cm brede.
 • Setningskort er 4,8 cm høye og 15,2 cm brede.
 • Kontrollkort er 4,8 cm høye og 20 cm brede.


Forankring i læreplan

Materiellet er utviklet med utgangspunkt i læreplanen.


Montessori læreplan - norsk

I læreplanen kan vi lese: «Læreren jobber ut fra en metode som kalles for levende grammatikk. Denne metoden gjør at barna fra tidlig alder kan forske på og oppdage grammatiske strukturer gjennom variasjon og en lekende tilnærming. Fokus ligger på at barna skal gjøre egne erfaringer med språket fremfor å pugge etablerte regler.» (side 80).

Setningskortene er utviklet for å øke elevenes forståelse om:

 • hvordan setninger er bygd opp
 • om forhold mellom leddene i en setning
 • om ordklasser og hvordan ordklassene «samarbeider»

Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Språkets struktur og oppbygging»

 • Ord har en funksjon i forhold til andre ord i en frase eller setning.
 • Ord forteller historier. De samme ordene kan fortelle mange ulike historier.
 • Ordene har ulike egenskaper som gjør at de kan klassifiseres i ulike ordklasser.
 • Ulike ordklasser samarbeider om å gjøre jobber for hele setninger.
 • Jeg kan lage og lese mange typer setninger. Jeg kan fortelle, spørre og si ting på en sterk måte.
 • Jeg kan leke med, eksperimentere og utforske språket.

Aktuelle kompetansemål i norsk, etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet

 • Lage tekster som kombinerer skrift med bilder.
 • Arbeide selvstendig med materiell for å øve på rettskrivingsregler.
 • Utforske temaer og bruke arbeide selvstendig med kortmateriell i alle fagområder for å tilegne seg presise begreper og utforske ulike tema.
 • Lese aldersadekvat lesemateriell med sammenheng og forståelse.
 • Bruke materiellet aktivt i utforskning av og samtale om oppbygningen av og betydningen til ord og uttrykk, og hvordan ord settes sammen til setninger.
 • Analysere enkle setninger muntlig og i arbeid med materiell.